۲۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۱۷
کد خبر: 81544618
T T
۰ نفر
تامين آب آشاميدني شهرستانهاي محلات و دليجان از سد كوچري ازسرگرفته شد

خمين - ايرنا - تامين آب آشاميدني شهرستان هاي محلات و دليجان از توابع استان مركزي از سد كوچري پس از يك وقفه 55 روزه از سرگرفته شد.

مدير امور آب وفاضلاب شهري محلات گفت: آب شبكه شهري محلات و دليجان از طريق خط انتقال پروژه سد كوچري تامين مي شد كه وقفه موقت تامين آب اين شهرستان ها از محل اين سد، به دليل انجام عمليات عمراني در تونل آبگير سد كوچري رخ داد.

عباس نظري افزود: با اتمام عمليات عمراني در تونل آبگير سد كوچري شبكه آب اين شهرستان ها مجدد به خط انتقال آب از سد كوچري اتصال يافت.

وي عنوان كرد: در اين مدت براي تامين آب آشاميدني شهرستان هاي مذكور از آب سر چشمه محلات و چاه هاي كشاورزي استفاده مي شد .

مدير امور آب و فاضلاب شهري محلات خاطرنشان كرد: تخصيص آب شهرستان محلات از خط انتقال آب از سد كوچري 95ليتر در ثانيه است و در حال حاضرسهم آب شهري محلات از اين تخصيص 50ليتر در ثانيه است.

نظري با بيان اينكه مصرف آب شهري محلات 200 ليتر در ثانيه است گفت: بقيه نياز آب آشاميدني اين شهر از پنج حلقه چاه و آب سرچشمه تامين مي شود.

وي افزود: خط انتقال آب از سد كوچري از پروژه هاي مهم زيربنايي منطقه جنوب استان مركزي است كه مشكل آب اين مناطق را تا حدودي برطرف مي كند .

رييس آب و فاضلاب دليجان نيز با اتصال شبكه آب شهري اين شهرستان به خطوط انتقال آب از سد كوچري گفت: تخصيص شهري دليجان از اين آب پروژه 70ليتر در ثانيه است.

عباس فاضل پور افزود: در مدت زمان قطعي آب اين شهرستان از محل خط سد كوچري به قم براي تامين آب از منابع آب زير زميني اين شهر وبخشي نيز از تصفيه خانه زاينده رود اصفهان استفاده مي شد .

وي ادامه داد: نياز روزانه اين شهر به آب آشاميدني به طور متوسط 16هزار متر مكعب است و بقيه آب آشاميدني اين شهر نيز از دو حلقه چاه تامين مي شد .

وي به مردم توصيه كرد: گرچه آب آشاميدني اين شهر به خط انتقال آب از سد كوچري متصل شده اما با كمبود آب در فصل گرم مواجه خواهيم شد .

فاضل پور گفت: از شش حلقه چاه براي تامين آب دليجان ، دو حلقه آبدهي دارد و بقيه بر اثر خشكسالي هاي اخير از مدار مصرف خارج شده اند و مردم صرفه جويي و مديريت بيشتر در مصرف آب را بايستي سرلوحه كار خود كنند.

خط اصلي انتقال آب سد كوچري به استان قم از پروژه هاي مهم آبرساني كشور است كه در مسير آن شهرستان هاي محلات و دليجان نيز مشروب مي شوند.

بر اساس تهميدات انجام شده قرار است از مسير خط انتقال آب سد كوچري بخشي از آب شهرستان هاي خمين و ساوه نيز تامين شود.

شهرستان هاي محلات، دليجان و نيم ور واقع در جنوب استان مركزي به ترتيب 16 هزار و 100، حدود 16 هزار و سه هزار و 200 مشترك آب شهري دارند.ك/3

7277/ 6199/6013/

سرخط اخبار استان‌ها