۲۴ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۴۰
کد خبر: 81541462
T T
۰ نفر
تصفيه و گندزدايي آب به روش پلاسماي سرد اتمسفريك

تهران - ايرنا - تصفيه و گندزدايي آب به روش پلاسماي سرد اتمسفريك در مركز تحقيقات فيزيك پلاسما توسط دانشجوي كارشناسي ارشد واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي صورت گرفت.

به گزارش ايرنا از واحد علوم و تحقيقات، دانشجوي كارشناسي ارشد رشته فيزيك گرايش اتمي و مولكولي اين واحد دانشگاهي با بيان اينكه امروزه استفاده از پلاسما در علوم و مهندسي مورد توجه ويژه دانشمندان قرار گرفته است، گفت: استفاده از تكنولوژي پلاسما در محيط زيست و پزشكي يكي از فناوري هاي نوظهور است و كاربرد پلاسما به عنوان گندزدا در آب و فاضلاب يكي از اين موارد به شمار مي آيد.

زهره رشمئي افزود: طبق گزارش هاي سازمان بهداشت جهاني، كمبود منابع آبي و آلودگي منابع آبي يك بحران براي بهداشت عمومي است و هر ساله ميليون ها نفر به دليل بيماري هاي ناشي از آب آلوده جان خود را از دست مي دهند و از بين بردن آلودگي ميكروبي و شيميايي آب هاي آلوده هزينه هاي بسياري به همراه دارد.

وي روش مرسوم گندزدايي در آب و فاضلاب را بر پايه استفاده از كلر دانست و ادامه داد: استفاده از كلر جهت ميكروب زدايي آب يك روش شيميايي بوده كه مضراتي نيز دارد و دانشمندان همواره به دنبال يافتن روش هاي ميكروب زدايي جايگزين بوده اند.

اين دانشجوي جوان با بيان اينكه استفاده از تكنولوژي پلاسما در گندزدايي آب در كشورهاي محدودي مورد مطالعه قرار گرفته است، اظهار داشت: مطالعه اي با اين گستردگي كه بسياري از پارامترهاي فيزيكي و شيميايي را در آب بررسي كرده باشد براي اولين بار در جهان در مركز تحقيقات فيزيك پلاسما واحد علوم و تحقيقات انجام شده است.

وي بررسي خاصيت ميكروب كشي پلاسما در آب، تحقيق در مورد گونه هاي فعال پلاسما توليد شده در آب و بررسي اثرات مضر و جانبي پلاسما در آب را اهداف مورد بررسي در اين تحقيق دانست و گفت: اين مطالعه با آلوده كردن آب شرب استريل با غلظت بالاي دو باكتري شاخص در آلودگي آب، اشرشيا كولي و انتروكوكوس فكاليس انجام شد.

رشمئي يادآور شد: نتايج اين مطالعه نشان داد كه پلاسما در زمان كوتاهي قادر به از بين بردن باكتري هاست و براساس اين پژوهش همچنين عامل اصلي گندزدايي توليد مولكول H2O2 و ميدان هاي الكتريكي در اثر تابش پلاسما روي سطح آب است.

وي توضيح داد: استفاده از H2O2 به عنوان جايگزين مناسبي براي روش هاي مرسوم گندزدايي آب در حال مطالعه است كه در اثر تابش پلاسما روي سطح آب نيز مولكول H2O2 توليد مي شود.

رشمئي با اشاره به اينكه بسياري از پارامترهاي فيزيكي و شيميايي آب براي اولين بار در اين مطالعه اندازه گيري شد، اظهار داشت: نتايج حاكي از آن است پلاسما در پارامترهاي سختي كل، كدورت، سولفات، فسفات، كل جامدات محلول، ازن، هدايت الكتريكي، دما، حجم، اكسيژن محلول و pH تاثيري ندارد.

وي همچنين از انجام بررسي هاي لازم براي حل مشكل افزايش دو پارامتر نيترات و نيتريت در اثر پلاسما در آب با ايجاد تغييرات جزئي در نوع پلاسما، شرايط تابش و گاز مورد استفاده در مركز تحقيقات فيزيك پلاسما واحد علوم و تحقيقات خبر داد و گفت: نتايج اين تحقيق نشان داد پلاسما قدرت ميكروب كشي بسيار بالايي دارد به طوريكه بعد از چند ثانيه از تابش پلاسما روي سطح آب ميليون ها با كتري از بين رفت.

اين پژوهش با همكاري مركز تحقيقات فيزيك پلاسما به سرپرستي دكتر محمود قرآن نويس و آزمايشگاه تخصصي آب و فاضلاب اداره كل تعمير و نگهداري واحد علوم و تحقيقات كه معتمد سازمان محيط زيست است انجام شد.

علمي (1)**1055**1599
۰ نفر