مديركل پشتيباني امور دام خوزستان: محدوديتي براي تامين مواد پروتئيني طرح تنظيم بازار وجود ندارد

اهواز- ايرنا- مديركل پشتيباني امور دام خوزستان گفت: محدوديتي براي تامين مواد پروتئيني ويژه طرح تنظيم بازار استان وجود ندارد.

هادي سلامات روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه ذخاير مواد پروتئيني به اندازه كافي در سردخانه هاي كارون در اهواز و اروند در آبادان وجود دارد افزود: براي طرح تنظيم بازار ويژه عيد نوروز 1394در استان خوزستان پنج هزار تن در نظر گرفته شده ولي اين سهميه در صورت تقاضاي بيشتر تا 10هزار تن قابل افزايش است.

وي تاكيد كرد: با تمهيدات و هماهنگي انجام شده ، در صورت نياز بيشتر از 10هزار تن مرغ در سطح استان خوزستان ، امكان تامين مايحتاج شهروندان خوزستاني با قيمت مصوب تا 48ساعت وجود دارد.

سلامات با بيان اينكه توزيع مرغ و گوشت قرمز منجمد داخلي در استان خوزستان به تازگي در سطح مراكز و فروشگاه هاي معتبر استان شروع شده است گفت: مرغ منجمد طبق قيمت مصوب 55هزار ريال و گوشت قرمز (گوساله) منجمد داخلي به قرار 195هزار ريال در قالب طرح تنظيم بازار در حال توزيع مي باشد.

مديركل پشتيباني امور دام استان خوزستان همچنين از تامين سهميه يك هزار و 621تني مرغ ويژه سيد حمايتي كالا براي افراد زيرپوشش كميته امداد و بهزيستي استان خبر داد.

وي گفت: خانوارهاي زيرپوشش اين دو نهاد حمايتي مي توانند با مراجعه به فروشگاه هاي اتكا ، رفاه و تعاوني هاي مصرف فرهنگيان استان و شهرستان ها ، سه كيلوگرم مرغ منجمد براي هر نفر با استفاده از كارت هاي شارژ به صورت رايگان دريافت كنند.

با اجراي طرح تنظيم بازار درسطح شهرهاي استان خوزستان،از افزايش غير متعارف مرغ كشتار روز در آستانه تعطيلات نوروزي جلوگيري شده است.

هم اكنون هركيلوگرم مرغ تازه كشتار روز 75هزار ريال در اهواز عرضه مي شود در حالي كه اين ماده پروتئيني پرمصرف در روزهاي اخير تا 82هزار ريال نيز رسيد.

بنابر اعلام سازمان جهادكشاورزي نياز سالانه مرغ استان خوزستان 60هزار تن مي باشد كه 40هزار تن در واحدهاي مرغداري استان توليد و بقيه از استان هاي ديگر تامين مي شود.

6065/6064