۲ بهمن ۱۳۹۳، ۸:۵۵
کد خبر: 81474450
T T
۰ نفر

سرمايه گذاري 500 ميليارد ريالي اتكا درخلخال

۲ بهمن ۱۳۹۳، ۸:۵۵
کد خبر: 81474450

اردبيل - ايرنا- نماينده مردم خلخال وكوثرازسرمايه گذاري 500 ميليارد ريالي سازمان اتكا براي ايجاد مجتمع دامداري در خلخال خبر داد.

به گزارش ايرنا، جليل جعفري روز پنج شنبه درنشستي با مديرعامل مزارع نوين ايرانيان سازمان اتكا وجمعي ازمسوولين اجرايي خلخال افزود: اين مجتمع با ظرفيت دوهزارو 500 راس گاوشيري درزميني به وسعت 50 هكتاراحداث وراه اندازي مي شود.

وي بيان كرد: زمين مورد نظر براي راه اندازي اين مجتمع ازسوي جهاد كشاورزي واداره منابع طبيعي شهرستان جانمايي و آماده واگذاري به سازمان اتكا مي باشد.

جعفري اظهار كرد: با هدف تامين علوفه دام هاي اين مجتمع بيش از500 هكتار زمين براي كشت علوفه درچند نقطه ازخلخال دراختيار سرمايه گذارمجري طرح قرارمي گيرد.

نماينده خلخال درمجلس گفت: با ايجاد وراه اندازي اين مجتمع وافزايش قابل توجه توليد شيردرخلخال زمينه لازم براي ايجاد وراه اندازي صنايع فراوري وبسته بندي لبنيات درمنطقه فراهم شده واشتغال تعداد زيادي از بيكاران شهرستان را ببدنبال خواهد داشت.

دراين نشست كريم سيف پورمديرعامل شركت مزارع نوين ايرانيان سازمان اتكا نيزگفت: باتوجه به تجربه اين شركت درراه اندازي مزارع توليد محصولات كشاورزي وفراورده هاي دامي،علاوه برايجاد وراه اندازي مجتمع دامداري دوهزارو 500 راسي در خلخال، احداث باغ به وسعت 750 هكتارر در اراضي مستعد شهرستان كوثر در برنامه هاي شركت قرار دارد.

وي اظهار داشت: 500 ميليارد ريال تنها براي راه اندزي سايت دامداري اين سازمان درخلخال هزينه مي شود وسرمايه درگردش اين فعاليت اقتصادي چندين برابر بيشتر مي باشد.

به گفته وي ، هم اكنون بيش از500 هزار هكتارمزرعه توليد محصولات كشاورزي در اختيار سازمان اتكا بوده وبزرگترين باغ زيتون خاورميانه به وسعت 500 هكتاردراستان گيلان توسط اين سازمان احداث شده است.

دراين نشست مهدي احمدي فرماندارخلخال نيز گفت: زمين محل مورد نظر براي احداث مجتمع دامداري شيري سازمان اتكا پيش ازاين توسط جهاد كشاورزي اين شهرستان اماده سازي شده وبراي راه اندازي مجتمع دامداري دراين محل بالغ بر2 ميليارد ريال ازسوي جهاد كشاورزي شهرستان هزينه شده است .

وي شهرستان خلخال را مساعد براي ايجاد وراه اندازي دامداري هاي بزرگ صنعتي وتوليد انواع علوفه وخوراك دام معرفي كرد وبيان كرد: با توجه به وجود اقليم مختلف درمنطقه مي توان از مزارع علوفه مناطق گرمسيري شهرستان درحاشيه رودخانه قزل اوزن سه باردرطول سال محصول علوفه دامي برداشت كرد.

خلخال در 105 كيلومتري جنوب اردبيل واقع است.

7119/530

سرخط اخبار استان‌ها