۲۰ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۴۴
کد خبر: 81458583
T T
۰ نفر
شهر سلطانيه نخستين منطقه ويژه باستان شناسي كشور مي شود

زنجان- ايرنا - مدير مجموعه ميراث جهاني گنبد سلطانيه گفت: طرح پيشنهادي شهر سلطانيه به عنوان نخستين منطقه ويژه باستان شناسي كشور بر روي ميز سازمان ميراث فرهنگي قرار گرفت.

عليرضا رازقي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: هم اكنون در شهر سلطانيه ارزشهاي تاريخي و فرهنگي بسياري وجود دارد.

وي يادآورشد: اين شهر زماني پايتخت ايلخانيان و يكي از شهرهاي بزرگ و مهم كشور و جهان بوده است.

رازقي اظهار كرد: متاسفانه امروز مناظر كيفي چنداني در اين شهر ديده نمي شود.

مدير مجموعه ميراث جهاني گنبد سلطانيه گفت: ارزشهاي تاريخي و فرهنگي متعددي در زير شهر فعلي سلطانيه قرار گرفته و در اصل شهر كنوني بر روي پايتخت ايلخانيان بنا شده است.

وي خاطرنشان كرد: علاوه بر آن برخي آثار نيز در حاشيه شهر همچون بناي چلبي اوغلي و بقعه ملا حسن كاشي وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

رازقي ادامه داد: بايد به اين نكته ظريف دقت كرد كه سازمان ميراث فرهنگي عامل توسعه در اين منطقه بوده و خواهد بود.

مدير مجموعه ميراث جهاني گنبد سلطانيه گفت: با وجود چنين پتانسيل هاي عظيمي در اين شهر، بايد ارزشهاي فرهنگي موجود در آن به مخاطبان عرضه شود.

وي اضافه كرد: از اين جهت برنامه اي در ميراث جهاني گنبد سلطانيه مبني بر تبديل شهر سلطانيه به نخستين منطقه ويژه باستان شناسي كشور در دستور كار قرار گرفت.

رازقي افزود: هم اكنون گزارش هايي مربوط به آغاز عمليات باستان شناسي و توسعه اي اين شهر در دست تدوين مجموعه ميراث جهاني گنبد سلطانيه است.

مدير مجموعه ميراث جهاني گنبد سلطانيه گفت: در صورتي كه اين طرح آغاز و به نتيجه برسد به حتم شهر سلطانيه از بعد فرهنگي، توسعه اي شاهد روزهاي درخشاني مبتني بر ارزشهاي تاريخي و باستان شناسي خواهد بود.

7319/596