۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 8145068
T T
۰ نفر

سایه فساد مالی بر روی بانک جهانی

۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 8145068
سایه فساد مالی بر روی بانک جهانی ...............................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/02/86 خارجی.اقتصادی.فساد.بانک جهانی.
هرچند رسوایی مطرح شده در مورد پل ولفوویتس مدیر بانک جهانی مبنی بر سوء استفاده از قدرت توسط وی برای افزایش موقعیت اداری و مالی معشوقه اش همچنان بر فعالیت های مدیریت بانک جهانی این نهاد عمده مالی سیاسی جهان تاثیر منفی گذاشته است اما این روزها خبرهایی درخصوص فساد مالی گسترده در کل این نهاد به گوش می رسد.
به گزارش سه شنبه شب شبکه الجزیره از واشنگتن، بانک جهانی به تازگی گزارشهایی مبنی بر درگیر بودن مقامات بلند پایه بانک جهانی در گرفتن رشوه برای پرداخت وام منتشر کرده است.
بگفته این شبکه خبری بر اساس یکی از این گزارشها چهار میلیارد دلار از وجوه پرداخت شده بانک برای تامین وامهای مختلف یعنی 20 درصد حجم عملیات مالی بانک با گرفتن رشوه و فساد مالی مرتبط بوده است.
این گزارشها حاکی از حداقل وجود زمینه های گسترده فساد مالی دراین نهاد عمده بین المللی است.
ریشه کنی همین فساد شعار پل ولفوویتس هنگام پذیرش مسوولیت بانک بود، ادعایی که با رو شدن رسوایی اداری.مالی او کمرنک شده و اکنون کنار گذاشتن او خود سمبل ریشه کنی فساد شده است.
در این میان واشنگتن اعلام کرده است که برغم وجود اتهامات وارده به پل ولفوویتس، آمریکا از وی حمایت می کند.
صویر 1505/1895/ شماره 005 ساعت 36:00 تمام انتهای پیام I26.00-36-08
۰ نفر