۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 8141611
T T
۰ نفر

عنوان های مهم مطبوعات روز چهارشنبه ترکیه

۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 8141611
عنوان های مهم مطبوعات روز چهارشنبه ترکیه .........................................
آنکارا، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/02/86 خارجی.ترکیه.مطبوعات.
*** حریت - اردوغان: نامزد من برای ریاست جمهوری برادرم عبدالله گل است - اولین پیام گل: اگر مجلس مرا بپذیرد، رییس جمهوری همه خواهم شد و پایبند قانون اساسی خواهم بود - طرح خط لوله نفتی سامسون - جیهان برای انتقال نفت آسیای مرکزی و حوزه دریای خزر استارت خورد *** ینی شفق - رییس جمهوری عبدالله گل - فداکاری تاریخی اردوغان در انصراف از نامزدی ریاست جمهوری - بلند آرینچ به اردوغان گفت: نامزد یکی از شما دو تا (اردوغان و گل ) باشد *** واکیت - ترکیه، گل را پسندید - دنیای کار از انتخاب عبدالله گل به نامزدی ریاست جمهوری استقبال کرد - در حزب آک، منیت نیست، اتحاد مطرح است *** زمان - عبدالله گل یازدهمین رییس جمهوری ترکیه (می شود) - عملیات ساخت خط لوله نفتی که موجب خواهد شد تنگه های بسفر و داردانل نفس راحتی بکشند، شروع شد - عبدالله گل برای جلب حمایت از نامزدی خود با مخالفان دیدار کرد *** جمهوریت ـ نامزد انتخاب شده برای ریاست جمهوری در منازعه با حکومت است - سازمان های غیر دولتی: بین اردوغان و گل فرقی وجود ندارد - تاثیر بلند آرینچ در انتخاب گل به نامزدی زیاد بود *** صباح - دوره گل در چانکایا - عبدالله گل: به اصول قانون اساسی پایبند خواهم ماند - اردوغان فداکاری کرد *** ملیت - حزب عدالت و توسعه (آک ) به تفاهم رسید و گل به چانکایا می رود - دنیز بایکال: عبدالله گل نامزد اردوغان است نه حزب آک - عبدالله گل: حجاب همسرم ترجیح شخصی او است خاورم/2011/230 شماره 042 ساعت 57:09 تمام انتهای پیام I05.09-57-30
۰ نفر

سرخط اخبار جهان