۱۰ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۰۸
کد خبر: 81408920
T T
۰ نفر

عواملي كه موفقيت تلقيح مصنوعي را افزايش مي دهد

۱۰ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۰۸
کد خبر: 81408920
عواملي كه موفقيت تلقيح مصنوعي را افزايش مي دهد

تهران-ايرنا- مطالعه محققان اسپانيايي كه به تازگي انجام شده است نشان مي دهد كه تعداد انقباضات رحمي در جريان لقاح مصنوعي احتمال بارداري را افزايش مي دهد.

به گزارش ايرنا از مديكال نيوز تودي، اين در حالي است كه پيش از اين تصور مي شد كه در جريان لقاح مصنوعي انقباضات رحمي احتمال بارداري را كاهش مي دهد.

اما اين مطالعه كه در مجله Fertility and Sterility منتشر شده است نشان مي دهد كه عكس اين موضوع در موفقيت لقاح مصنوعي صادق است.

تلقيح مصنوعي كه از آن به عنوان تلقيح داخل رحمي اسپرم (IUI) اشاره مي شود، شامل قرار دادن مستقيم اسپرم در رحم زن در زمان تخمك گذاري است.

هدف از اين رويه افزايش فرصت لقاح با افزايش تعداد اسپرم هايي است كه به لوله هاي فالوپ مي رسند.

در اين مطالعه جديد محققان مركز باروري والنسيا اسپانيا اطلاعات 610 زن را كه در فاصله زماني ميان سال هاي 2005 و 2010 با اسپرم همسر خود و يا اسپرم اهدايي تحت لقاح مصنوعي قرار گرفته بودند، بررسي كردند.

نتايج اين تجزيه و تحليل ها نشان داد كه شمار انقباضات رحمي كه يك زن در هر دقيقه در جريان تلقيح مصنوعي تجربه مي كند مستقيما با موفقيت شانس بارداري ارتباط دارد.

اين مطالعه نشان داد، زماني كه تعداد انقباضات زياد است، نرخ بارداري و تولد زنده نيز به طور قابل ملاحضه اي افزايش مي يابد.

محققان همچنين متوجه شدند كه زمان لقاح مصنوعي نيز بر موفقيت اين عمل تاثير مي گذارد بطوريكه اگر اين رويه در همان روزي كه فوليكول پاره و تخمك آزاد مي شود صورت گيرد، موفقيت آن به اندازه زيادي افزايش مي يابد.

لقاح با اسپرم همسر و يا اسپرم اهدايي، سن بارداري زن و شمار فوليكول ها از ديگر عواملي هستند كه بر موفقيت لقاح مصنوعي تاثير مي گذارند.

علمي(6)**2038**1440
۰ نفر