۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۱۹
کد خبر: 81406461
T T
۰ نفر
حفظ حريم تخت جمشيد در ساخت و سازهاي دانشگاه آزاد مد نظر است

شيراز- ايرنا- رييس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان مرودشت با اشاره به ساخت و سازهاي دانشگاه آزاد در حريم تخت جمشيد گفت: حريم تخت جمشيد بر اساس استانداردهاي بين المللي اين مجموعه جهاني، در تمام ساخت و سازهاي دانشگاه آزاد در حريم تخت جمشيد، رعايت و حفظ مي شود.

به گزارش ايرنا سعيد صفرزاده ، شنبه در جمع خبرنگاران بيان كرد: ساختمان مسجد دانشگاه آزاد اسلامي درحريم درجه دو مجموعه جهاني تخت جمشيد قرارگرفته كه بر اساس ضوابط و قوانين بين المللي حريم، به دليل عدم رعايت ارتفاع مجاز در سا خت گنبد و مناره مسجد نظر كارشناسان ميراث فرهنگي مبني بر حذف كامل گنبد و مناره است.

وي افزود: براساس ضوابط حريم درجه دو طرح هاي توسعه در بعد محلي، منطقه اي و ملي در مرحله امكان سنجي، مكان يابي، مطالعه و اجرا نيازمند كسب مجوز و نظارت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري است.

صفرزاده اظهارداشت: در محدوده حريم درجه دو ساخت و ساز تنها درمحدوده طرح هاي هادي روستايي و احداث ساختمان هاي با كاربري خدمات عمومي كه ضرورت ساخت آنها مورد تاييد سازمان ميراث فرهنگي است، حداكثر در دو طبقه و با ارتفاع تمام شده هشت و نيم متر از سطح زمين مجاز اعلام شده است.

وي اضافه كرد: در ساخت مسجد دانشگاه آزاد اسلامي مرودشت متاسفانه با وجود اين كه از زمان شروع عمليات اجرايي و حتي پيش از آن آگاهي و هشدارهاي لازم در مورد لزوم عدم تجاوز به حريم مصوب اثر جهاني تخت جمشيد و رعايت اين موضوع از طريق فرماندهي يگان حفاظت و مسوولان مربوطه به مديران و مسوولان دانشگاه آزاد داده شده ، ارتفاع مناره ها و گنبد از حد قانوني فرا تر رفته است.

صفرزاده در مورد پيشنهاد ارايه شده از سوي مسوولان دانشگاه مبني بر كاهش ارتفاع مناره و گنبد گفت: اين اقدام از چند جنبه عملي نيست نخست اين كه با توجه به نقشه ارائه شده ، ارتفاع گنبد اين مسجد در حال ساخت 15 متر و ارتفاع مناره آن 24 متر است و اين درحالي است كه سقف مسجد نيز درحال حاضر 20 سانتي متر بيشتر از حد مجاز هشت و نيم متر است، بنابراين ضوابط بين المللي حريم اجازه ساخت و ساز با اين ارتفاع را نمي دهد.

وي بيان كرد:بر اين اساس از آنجا كه مجموعه جهاني تخت جمشيد به دليل قرارداشتن در فهرست سازمان علمي ، فرهنگي و تربيتي ملل متحد (يونسكو) ملزم به تبعيت از قوانين بين المللي است همه كارشناسان امر اتفاق نظر برحذف كامل گنبد و مناره مسجد دارند .

صفرزاده افزود: از سويي با اين اقدام به دليل عدم تناسب مناره و گنبد از نظر معماري اسلامي درنهايت منجر به شكل گيري بنايي بي هويت مي شود كه مسوولان دانشگاه نيز به دنبال چنين موضوعي نيستند.

او گفت:در معماري مساجد موارد مشابهي در استان فارس وجود دارد كه بدون گنبد و مناره با كاربري مسجد ساخته شده و درمساجد تاريخي از اوايل دوره اسلامي تا سده اخير مانند مسجد نو، مسجد جامع عتيق، مسجد بغدادي، مسجد نصير الملك، مسجد مشير و مسجد جامع فسا نيز به جاي گنبد و مناره از ايوان و شبستان استفاده مي شده است.

وي بيان كرد:با توجه به موارد ياد شده حذف گنبد و مناره علاوه براين كه خدشه اي به معماري بنا وارد نمي آورد مي تواند متضمن حفظ حريم مجموعه جهاني تخت جمشيد شود .

صفرزاده با اشاره به شكايت اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان مرودشت از دانشگاه آزاد اسلامي به شعبه سوم دادسراي عمومي و انقلاب مرودشت اظهارداشت: اين پرونده در دست بررسي است.

مجموعه جهاني تخت جمشيد در شهرستان مرودشت در 60 كيلومتري شمال شيراز واقع شده است.ك/2

7382 /679