۱۳ فروردین ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 8140064
T T
۰ نفر
یک افسر پلیس قزاقستان به اتهام قتل عمد به 17 سال زندان محکوم شد ..............................................................
آلماتی ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/01/86 خارجی.اجتماعی.قزاقستان دادگاه استان "شرقی قزاقستان" یک افسر پلیس این استان را به اتهام دو فقره قتل عمدی و جعل اسناد و تصاحب خانه دیگران به 17 سال زندان و مصادره اموال محکوم کرد.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری خصوصی "قزاقستان تودی" روز دوشنبه به نقل از "کاکین سیداف" قاضی دادگاه این استان نوشت: این افسر پلیس با درجه"سرهنک دو" معاون بخش جستجوی جنایتکاران اداره پلیس استان بود.
براساس این گزارش ، وی به همراه یک زن که در اداره پلیس کار می کرد، طی چندسال از طریق تقلب و جعل اسناد آپارتمان های دیگران را تصاحب می کردند.
این افسر پلیس یکی از این آپارتمان ها را به خانمش و یکی دیگر را به مادرخانمش هدیه داده است.
وقتی گروهی از مالباختگان از این افسر پلیس و همدست او به پلیس مالی شکایت کردند ، این دو اقدام به قتل دو نفر از شاکیان کردند.
این زن نیز به عنوان همدست و مشارکت دراین جرایم به 13 سال زندان محکوم شد.
آساق/2001/285/1392 شماره 099 ساعت 51:18 تمام انتهای پیام I13.18-51-56
۰ نفر