ايرنا مي تواند در نهادينه كردن فرهنگ مهارت آموزي نقش آفريني كند

مشهد - ايرنا - مديركل ادار آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي گفت: سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي(ايرنا) مي تواند در نهادينه كردن فرهنگ مهارت آموزي در كشر نقش آفريني كند.

'سيدجلال خوابنما' روز دوشنبه در بازديد از خبرگزاري جمهوري اسلامي خراسان رضوي در مشهد افزود: اقدامات 'ايرنا' به عنوان خبرگزاري رسمي كشور قادر است در روند اجرايي شدن سياستهاي اشتغال مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب به منظور ترويج فرهنگ مهارت آموزي موثر باشد.

وي گفت: رسانه ها در حوزه فرهنگ سازي ضرورت مهارت آموزي كم كاري كرده اند لذا لازم است تمامي مطبوعات و رسانه ها به خصوص سازمانهاي صدا و سيما و خبرگزاري جمهوري اسلامي در اين زمينه همت نمايند.

مديركل ادار آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي با اشاره به نقش تاثيرگذار رسانه ها به عنوان محور اصلي تحركات مثبت و منفي در سطوح داخلي و خارجي و تاثير آنها در آينده ملت اظهارداشت: رسانه ها در به ثمر رساندن منافع يك ملت نقش منحصربفرد و بي بديلي دارند.

وي افزود: در اين ميان رسانه ها با برخورداري از ويژگيهاي مهمي چون توانمندي، صداقت در انتشار اخبار و بهره مندي از فناوري و تجهيزات روز مي توانند نقش حقيقي خود را نمايان كنند.

خوابنما در ادامه گفت: به نظر مي رسد سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي با برخورداري از اين ويژگيها مي تواند در همين مسير تاثير حقيقي خود را برجاي گذارد.

وي همچنين با اشاره به اينكه طي سه سال گذشته اعتبارات حوزه آموزش اداره كل آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي افزايشي نداشته است افزود: فشار تحريمها موجب شكل گيري اين تهديد شد اما خوشبختانه با برنامه ريزي صحيح و استفاده از ظرفيتهاي مردمي و دستگاههاي مختلف موفق شديم اين تهديد را به فرصت تبديل كنيم.

وي بيان كرد: در طول سه سال گذشته نه تنها ميزان آموزشهاي مهارتي در خراسان رضوي كاهش پيدا نكرد بلكه ميزان آموزشها در 3200 روستاي استان به 10 برابر افزايش پيدا كرده است.

او با اشاره به پنج گروه زير پوشش آموزشهاي مهارتي شامل روستائيان، دانشجويان، دانش آموزان، زندانيان، سربازان و آزاد گفت: 30 تا 35 درصد مراجعين و شركت كنندگان در دوره هاي مهارت آموزي به دنبال اشتغال هستند كه درصد قابل توجهي از آنان با كسب مهارت فني مي توانند وارد بازار كار شوند.

خوابنما همچنين تقويت رابطه صنعت و دانشگاه را در جهت تربيت نيروهاي توانمند و مورد نياز بازار كار داراي اهميت زياد توصيف و بيان كرد: دانشگاههاي فني موفق شده اند اين خلاء را پر و در جهت تربيت نيروهاي توانمند به لحاظ مهارتي فعاليت نمايند.ك/2

در زمينه آموزشهاي فني و حرفه اي در خراسان رضوي 50 مركز دولتي و هزار آموزشگاه آزاد عهده دار امر مهارت آموزي هستند.

7496/660

سرخط اخبار استان‌ها