تهران - ايرنا - رييس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس ارتش جمهوري اسلامي ايران گفت: خبرگزاري جمهوري اسلامي با انتشار دقيق اخبار مربوط به دفاع مقدس نقش بسزايي در حفظ فرهنگ اين واقعه تاريخي ايفا مي كند.

امير سرتيپ ابراهيم گلفام در بازديد از غرفه ايرنا در بيستمين نمايشگاه بين المللي مطبوعات و خبرگزاري ها اظهار داشت: ايجاد بنر' ما و شهدا ' در صفحه نخست خبرگزاري جمهوري اسلامي يكي از اقدامات خوب مسئولان اين رسانه در جهت حفظ فرهنگ ايثار و شهادت بود.

وي افزود: اميدواريم ساير رسانه ها نيز از اين خبرگزاري الگوبرداري كرده و نقش پررنگي در حفظ فرهنگ دفاع مقدس ايفا كنند.

رييس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس ارتش جمهوري اسلامي ايران با اشاره به رشادت هاي نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران گفت: نيروي دريايي ما منبع رشادت ها و تلاش هاي صادقانه فرزندان كشور است كه بايد مورد توجه قرار گيرند.

وي از رسانه ها خواست كه به اين نيرو بيش از پيش توجه داشته باشند.

وي افزود: به زودي در جنوب خوزستان برنامه هايي را براي تجليل از عمليات هايي كه در اين منطقه برگزار شده است خواهيم داشت.

اجتمام(3)**9303**ن.س**1601**

سرخط اخبار جامعه