۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۳۳
کد خبر: 81363825
T T
۰ نفر

وقتي كه فقر به بيماري اضافه مي شود

۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۳۳
کد خبر: 81363825
وقتي كه فقر به بيماري اضافه مي شود

تهران- ايرنا- به پول هايي كه به صورت غير قانوني از بيمار گرفته مي‌شود زير ميزي مي‌گويند. زير ميزي پولي است كه به صورت مخفيانه رد و بدل مي‌شود، اما برخي پزشكان نه به صورت مخفيانه بلكه بي تعارف از بيمار مي‌خواهند مبلغي بسيار بيشتر از تعرفه تعيين شده به حسابشان واريز كند.

وزرات بهداشت بعد از سال ها با به روز كردن كتاب تعرفه هاي پزشكي اميدوار است بتواند با اين كار غيرقانوني مقابله كند. وزير بهداشت از دست اين گروه از پزشكان بي تعهد كه بر خلاف جايگاه خود به معضلي براي مردم تبديل شده اند عصباني است. او از بيماري قطع نخاعي ياد مي‌كند كه بعد از جراحي در بيمارستان خصوصي همراه با خانواده اش به فقر مطلق رسيد. وزير بهداشت خطاب به روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي گفت از همين امروز براي پزشكان كارشكن كه دريافتي هاي كاملا نامعقولي از بيماران مي‌گيرند، تشكيل پرونده دهند.

اما داستان بيمارستان ها و به خصوص بيمارستان هاي خصوصي كمي پيچيده تر است. با مصاحبه با چند نفر از كاركنان تعدادي از بيمارستان هاي خصوصي حرف هايي شنيديم كه اگر بخشي از آنها درست باشد، ميزان منفعت طلبي در بيمارستان هاي خصوصي چيزي نزديك به بنگاه نزول خوري است. بيشتر دلخوري مردم مربوط به پزشكاني است كه به خاطر مهارت در جراحي و شهره بودن، بي رودروايسي به بيمار مي‌گويند كاري به ميزان تعهد بيمار ندارد و به طور مثال براي عمل جراحي كه بيمه تا 3 ميليون تحت پوشش قرار مي‌دهد درخواست 20 ميليون پول مي‌كنند. بيمار با شنيدن حرف هايي درباره اينكه ممكن است در بيمارستان دولتي توسط دانشجو عمل شود در منگنه قرار مي‌گيرد تا با پرداخت پول هنگفت زير تيغ دكتري برود كه به مهارت در فلان عمل معروف است. اما اين بخشي از داستان پول هاي غيرقانوني در بيمارستان خصوصي است.

تكنسين اتاق عمل يك بيمارستان خصوصي در تهران مي‌گويد:« براي هر عملي به طور مثال تومور، يا ديسك و.. چند نفر در كشور معروف هستند. بيماردر چابهار يا ماكو يا هر جاي كشور با مراجعه به مطب اگر نياز به عمل تخصصي داشته باشد اسم چند نفر خاص را خواهد شنيد. اين جراح ها به خاطر مهارت معروف هستند و بيماران از سرتاسر كشور به مطب آنها مراجعه مي‌كنند. پول خارج ز تعرفه يكي از پول هاي غير قانوني است. معمولا دكتر ها همراه نيز دارند و به بيمار مي‌گويند فلان كس هم با من دست خواهد شست ( اين فلان كس هم جراح معروفي است) وبيمار بايد به جز جراح پولي نيز به حساب فلان كس واريز كند. بارها در اتاق عمل بوده ام و شاهد هستم كار اين فلان كس ها شوخي و خنده با ساير تيم است و گاهي دست هم نمي‌شويد. بعد از بگو و بخند چند ميليون پول يه حسابش واريز مي‌شود.جالب تر فلان كس هايي هستند كه حتي سر جراحي حاضر هم نمي‌شوند و كسي به خاطر عملي كه در آن نقشي نداشته و اتاقي كه در آن نبوده چند ميليون پول مي‌گيرد. جراح ها از اين نوع رفيق بازي زياد دارند»

داستان در اتاق عمل خلاصه نمي‌شود. مسئول بخش اندوسكوپي يك بيمارستان خصوصي ديگر در تهران مي‌گويد: « براي اندوسكوپي بايد به جز من دكتر بيهوشي نيز حاضر باشد. دكتر بي هوشي در كار نيست و خودم كارها را انجام مي‌دهم. براي آندوسكوپي بيمارستان 300 هزار تومان پول مي‌گيرد. 15 هزار تومان به من مي‌رسد و 285 هزار تومان به حساب دكتري كه اينجا نيست».

در كنار طرح بيمه سلامت جلوگيري از رد و بدل شدن يا به نوعي زورگير شدن بيمار توسط پزشكان يكي از دغدغه هاي وزير بهداشت است. وي در اجلاس روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور گفت: كتاب جديد تعرفه ها كه يك ميليارد و 300 ميليون تومان در بدنه وزارت بهداشت هزينه تحميل كرده است، اجرا مي‌شود و از آنجا كه بر اساس اين كتاب تعرفه هاي خدمات پزشكي مشخص است، قاطعانه با پزشكان كارشكن برخورد خواهد شد. دكتر هاشمي با بيان اين كه وزارت بهداشت دفاع همه جانبه اي هميشه از جامعه پزشكي داشته است، افزود: با اجراي كتاب جديد تعرفه ها ديگر جاي هيچ دفاعي براي پزشكان در صورت كارشكني باقي نخواهد ماند. وي گفت: يك سري از پزشكان به عنوان مثال براي جراحي ساده قلب بالغ بر 40 تا 50 ميليون تومان يا براي يك جراحي ساده تومور چك 100 ميليوني دريافت كرده اند.براي اين قبيل پزشكان جاي هيچ نصيحتي وجود ندارد و قاطعانه با آنها برخورد خواهد شد. وزير بهداشت لغو مجوز فعاليت پزشكي، لغو عضويت پزشكان خطاكار در هيات علمي دانشگاه و محروميت آنها از حضور در سمينارها و مدير گروهي گروه هاي پزشكي را از جمله موارد برخورد با آنها عنوان كرد.وي خطاب به روساي علوم پزشكي هاي كشور و بيمارستان ها تاكيد كرد: با قاطعيت در همين جلسه از شماها مي‌خواهم كه از همين امروز به طور جدي نسبت به اين پزشكان برخورد كنيد و با تشكيل پرونده هيچ گذشتي در اين زمينه نداشته باشيد. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به بيمار قطع نخاعي اشاره كرد كه در جراحي در بيمارستان خصوصي با دريافت هزينه هاي هنگفت و غيرمنصفانه از آن بيمار، وي و خانواده اش را به فقر مطلق رساند. وي تاكيد كرد: اين روند كه برخي پزشكان بدون ملاحظه شرايط خانوادگي بيمار، بيماران را به فقر مطلق مي‌رسانند ديگر بايد جمع شود و وزارت بهداشت هيچ گونه انعطافي در اين خصوص نخواهد داشت.وزير بهداشت گفت: كار وزارت بهداشت با اجرايي شدن كتاب جديد تعرفه ها از سال آينده سخت تر خواهد شد اما تمام بيماران با اين تفاسير با اجرايي شدن اين كتاب به حق واقعي خود مي‌رسند.وي ادامه داد: در اين كتاب نسبت به سيستم هاي تعرفه گذاري و شفاف سازي كامل و دقيقي انجام شده و هزينه هاي تمام شده نيز قيد شده است. وي همچنين به روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و روساي بيمارستان ها تاكيد كرد: مشاركت و همكاري بيشتري با هم داشته باشند تا طرح تحول نظام سلامت به نتيجه مطلوب برسد.* سازمان نظام پزشكي براي برخورد با زير ميزي مصمم است

رييس كل سازمان نظام پزشكي كشور نيز از عزم سازمان براي برخورد با متخلفان مي‌گويد. به گفته زالي اين سازمان براي برخورد با تخلفات پزشكان و دريافت هاي غير متعارف (زير ميزي) مصمم است.به گزارش ايرنا، دكتر « عليرضا زالي » در جلسه مشترك و مستمر سازمان نظام پزشكي و روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور گفت: اگرچه تعداد كمي از جامعه پزشكي زياده خواه هستند اما سياست هاي كلان سلامت كشور را براساس خواست اين معدود پزشكان، تنظيم نمي‌كنيم. رييس كل سازمان نظام پزشكي تصريح كرد: بايد خودمان پيش قدم شويم و از دريافت تعرفه هاي نامتعارف معدود پزشكان جلوگيري كنيم.وي به كميسيوني متشكل از نماينده دانشگاه هاي علوم پزشكي، انجمن هاي علمي تخصصي مربوطه و دادستان انتظامي نظام پزشكي براي رسيدگي به تخلفات ياد شده اشاره كردو افزود: البته اين كميسيون ها به صورت كاملا كارشناسي و براساس صيانت از كرامت جامعه پزشكي به تخلفات رسيدگي خواهند كرد و پس از محرز شدن تخلف، پرونده به مرحله بعدي ارجاع خواهد شد.وي گفت: سازمان نظام پزشكي در راستاي اجرايي شدن طرح تحول نظام سلامت و كتاب جديد ارزش نسبي خدمات سلامت همراه و در كنار وزارت بهداشت است و در اين راه مصمم و جدي است كه هيچ گونه عهدشكني رخ نداهد.رييس كل سازمان نظام پزشكي،گفت:سازمان نظام پزشكي در راستاي اجراي كتاب جديد ارزش نسبي خدمات سلامت، به دولت تعهد اخلاقي و حرفه اي داده است و دولت هم به نظام پزشكي شخصيت نوين نظارتي داده است.زالي يادآور شد: انجمن هاي علمي و تخصصي 27گانه پزشكي و نيز مديران عامل بيمارستان هاي خصوصي كشور هم در اجرايي شدن اين كتاب همراه و همگام با وزارت بهداشت متعهد شده اند.وي از روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور خواست، پيوست نظارتي كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت را به عنوان پيوستي تشريفاتي تلقي نكنند.

اول**1368**
۰ نفر