بنيان خانواده ها در گرو نسلي است كه زنان در دامان خود تربيت مي كنند

كرمانشاه - ايرنا - معاون سياسي و امنيتي استانداري كرمانشاه گفت: زنان استان بايد در حوزه كاهش آسيب هاي اجتماعي نهضت سازشكارانه در خانواده ها را بكار گيرند چون كه اساس و بنيان خانواده ها به تربيت نسلي است كه زنان در دامان خود تربيت مي كنند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، آيت اله آزرمي روز چهارشنبه در جلسه كارگروه تخصصي بانوان و خانواده كه در سرسراي جلسات استانداري برگزار شد، شيوع پديده طلاق در استان را آفت اجتماعي تلخ دانست و گفت: متاسفانه موضوع طلاق در خانواده هاي كرمانشاه آسيب جدي شده و قريب 70 درصد موارد ثبت شده طلاق ها در استان بصورت توافقي است كه جاي نگراني دارد.

وي گفت: طرح پيشگيري از طلاق در جامعه استان بايستي نهادينه شود چون كه بيشترين طلاق ها مربوط است به عدم شناخت زوجين و مي طلبد كه كانون هاي مشاوره اي ازدواج بصورت رسمي در استان فعاليت كنند تا اينكه ازدواج ها كمتر منجر به طلاق شود.

آزرمي همچنين تاكيد كرد: در حوزه كاهش آسيب هاي اجتماعي نياز است كه مديريت كشوري در اين خصوص به اتخاذ تصميمات جدي تري بپردازد و براي اين موضوع اجتماعي در جامعه وقت و هزينه بيشتري صرف شود.

معاون سياسي و امينتي استانداري كرمانشاه در ادامه تصريح كرد: بنده بصورت ويژه دغدغه مشكلات اجتماعي استان را دارم و حتي يك ذره غفلت از اين موضوع برايم پذيرفتني نيست و نقش زنان در اين خصوص را بسيار موثر و كارآمد مي دانم.

وي در ادامه نقش آموزش نسل ها در خانواده را ناكافي دانست و گفت: مطمئنا تربيت بچه ها بايد از همان ابتدا بصورت خودجوش و استقلال طلبانه باشد و بگذارند بچه ها خود پيگير امور خود باشند و وظيفه والدين فقط در حوزه هشدارها و مراقبت دورادور از آنان باشد.

آزرمي همچنين بر موضوع اشتغال زنان روستايي تاكيد ويژه كرد و افزود: با توجه به اينكه زنان بخش اعظمي از جمعيت استان را تشكيل مي دهند و از اين بين زنان روستايي قريب 15درصد هستند٬ لذا مي طلبد مسوولين ذيربط استاني در خصوص اشتغال و رفع موانع بيكاري در درون جامعه زنان روستايي استان تلاش و اهتمام بيشتري داشته باشند.

وي يادآور شد: خوشبختانه با تاكيدي كه استاندار در خصوص طرح توسعه روستايي استان دارد٬ كارگروهي تحت همين عنوان توسعه روستايي و عشايري استان در قالب كميته هاي عمران٬ اقتصاد و همچنين پيگيري مباحث مربوط به مسائل فرهنگي و اجتماعي روستاهاي استان شروع بكار كرده كه به طور قطع از پرتو همين كارگروه مي توان حقوق زنان روستايي كه نقش بسزايي در پايه هاي اجتماعي جامعه دارند را مورد پيگيري و شناسايي قرار داد.

معاون سياسي و امنيتي استانداري كرمانشاه همچنين توانمند كردن اقتصاد خانواده هاي روستايي استان را يكي از اولويت هاي مديريت ارشد استان برشمرد و گفت: طرح توسعه روستاها به مفهوم عام علي الخصوص اشتغال پايدار در درون جامعه زنان روستايي از اهم موضوعاتي است كه بصورت ويژه در دست پيگيري و اقدام مسوولين ذيربط مي باشد.

آزرمي در پايان، خاطرنشان كرد: يقينا جامعه روستايي استان فاصله زيادي با توسعه كلان دارد كه مستلزم تلاش و حمايت بيشتر مسوولين و همت خود مردم روستاها مي باشد.

7458/567