۱۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۴۸
کد خبر: 81345415
T T
۰ نفر
وضعيت درآمدي پرسنل غيرپزشك با مدل هاي جديد پرداخت بهبود مي يابد

تهران - ايرنا - معاون درمان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: وضعيت درآمدي پرسنل غيرپزشك با مدلهاي جديد پرداخت بهبود و عدالت در نظام پرداختي جامعه پزشكي تحقق مي يابد.

به گزارش ايرنا از وزارت بهداشت، دكتر «محمد حاجي آقاجاني» در نخستين نشست كميته اصلاح نظام پرداخت كاركنان غيرپزشك شاغل در بيمارستان ها افزود: در كتاب ارزش نسبي توزيع كارانه، تمام گروه‌هاي پزشكي مد نظر قرار گرفته اند.

وي ادامه داد: پيرو دستور وزير بهداشت، هياتي متشكل از معاونت درمان و توسعه وزارت بهداشت و روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي موظف شده‌اند تا با دقت نظر و استفاده از الگوهاي علمي و دقيق، پرداخت‌ها را بازنگري كرده و سهم كارانه گروه‌هاي مختلف پزشكي را مورد بررسي قرار دهند.

آقاجاني با بيان اينكه، يكي از اهداف تشكيل اين كميته ها، تدوين مدل مناسبي براي پرداخت به كاركنان درماني غيرپزشك است، گفت: محورهاي مدل پرداخت به كاركنان غيرپزشك بايد تضمين كننده كار مشاركتي و تيمي بين تمامي اعضاي تيم درماني بوده و عادلانه باشد.

معاون وزير بهداشت خاطرنشان كرد: ايجاد روحيه كار تيمي در بين همه كاركنان بيمارستان، تحقق عدالت در پرداخت ها، بهبود وضعيت درآمدي پرسنل غيرپزشك، توجه به امر آموزش و پژوهش در بيمارستان هاي آموزشي كشور و بهبود ثبت خدمات براي كسب درآمدهاي واقعي بيمارستان از مهمترين اهداف اجراي كتاب جديد ارزش گذاري نسبي خدمات پزشكي خواهد بود.

آقاجاني گفت: اين امر منجر به افزايش بهره وري از منابع انساني و فيزيكي شده و در نهايت افزايش كيفيت و اثربخشي خدمات درماني، رضايتمندي بيماران و مردم را بدنبال خواهد داشت.

اجتمام(1) ** 9185 ** 1071
۰ نفر

سرخط اخبار جامعه