رشدكارانه غيرپزشكان با اجراي كتاب جديد ارزش گذاري نسبي خدمات سلامت

تهران - ايرنا - مدير كل دفتر ارزيابي ، فناوري و تدوين استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از افزايش كارانه كاركنان غير پزشك با اجراي كتاب جديد ارزش گذاري نسبي خدمات سلامت خبرداد.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي دكتر «عليرضا اوليايي منش » گفت: سهم تمام كاركنان از جمله غيرپزشكان ، خود به خود با اجراي كتاب ارزش گذاري نسبي خدمات سلامت افزايش مي يابد.

اوليايي منش گفت: كتاب جديد ارزش گذاري نسبي خدمات سلامت نه تنها براي پزشكان كه براي تمام گروه هاي پزشكي منبع توزيع كارانه به شمار مي آيد .

وي افزود : تا به حال روند پرداخت كارانه به گروه هاي پزشكي به اين صورت بوده است كه بخشي از درآمد بيمارستان به پزشك و بخش ديگر به كاركنان غيرپزشك تعلق مي گرفت. اين در حالي است كه با اجراي كتاب ارزش گذاري نسبي خدمات سلامت و رشد درآمد بيمارستان ها، خود به خود سهم كارانه تمام كاركنان از جمله غيرپزشكان رشد مي كند.

مدير كل دفتر ارزيابي، فناوري و تدوين استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت اظهارداشت: وزير بهداشت در راستاي رشد درآمد بيمارستان ها، دستور تشكيل كارگروهي داد تا سهم كارانه گروه هاي مختلف پزشكي مورد بازنگري قرار گيرد.

اجتمام(1)**1776** 1418

سرخط اخبار جامعه