كشورهاي عضو ائتلاف ضد داعش براساس منافع ملي خود همكاري  مي كنند

مادريد- ايرنا- 'فليكس آرتئاگا' محقق برجسته امنيت و دفاع موسسه سلطنتي 'الكانو' اسپانيا گفت: گروه ائتلاف بين المللي پايداري هميشگي‌ ندارد و هر كدام از كشورها بسته به منافع ملي خود به همكاري با آمريكا مي‌ پردازد.

به گزارش ايرنا ، آرتئاگا در گفتگو با خبرنگار ايرنا در مادريد در اين مورد كه آيا از حملات آمريكا به سوريه متعجب شده تصريح كرد :هيچوقت نمي‌ دانيم كه زمان دقيق حملات چه موقعي است اما وقتي‌ تصميم گرفته شده كه اين عمليات انجام گيرد و اعلام شده كه مي‌ خواهند به حملات از عراق به سوريه ادامه دهند ، هر لحظه اي امكان آن وجود داشت .

وي در اين مورد كه به گفته پنتاگون ، گروه 'خراسان' القاعده يكي‌ از گروه هاي بمباران شده در خاك سوريه ، قصد داشت عليه منافع غربي به طور قريب الوقوع حمله كند خاطرنشان كرد: توانمندي اين گروه همانند جبهه النصره و يا داعش محدود است زيرا آنها در عراق و سوريه حضور دارند اما چيزي كه سرويس هاي اطلاعاتي‌ از آن مي‌ ترسند اين است كه آنها از اين كشورها خارج شوند.

محقق امنيتي افزود: اين گروه ها مي‌ توانند حملاتي را انجام دهند و هميشه گفته ا‌ند كه به حملات خود عليه غرب و آمريكا ادامه خواهند داد اما امروزه، توانمندي لجيستيكي آنها محدود است زيرا همه آنها در عراق و سوريه هستند.

وي هشدار داد : حملات هوايي به تنهايي كافي‌ نيستند اما شايد مشاركت نيروهاي زميني‌ نياز باشد كه با آنها بجنگد و درحال حاضر اين گزينه ، در عراق بسيار مشكل است.

محقق موسسه الكانو در پاسخ به اين امر كه با توجه به اينكه حملات به سوريه در حال حاضر از سوي آمريكا و پنج كشور عربي‌ انجام مي‌ شود، چرا آمريكا براي اين بمباران ها منتظر گروه ائتلاف بين المللي نشد افزود :ائتلاف بين المللي با هدف انجام اقدامات نظامي در عراق صورت گرفته نه براي حملات هوايي در سوريه، و تا وقتي‌ كه اين گروه تصميم نگيرد كه مي‌ خواهد در حملات نظامي در سوريه شركت داشته باشد ، بسيار مشكل است كه گروه ائتلاف از محدوده و مواضع خود خارج شود.

آرتئاگا در بخش ديگري از گفتگوي خود با توجه به همكاري در نبرد عليه داعش بين كشورهايي كه با هم اختلاف دارند و اينكه 'دشمن دشمن من ، دوست من است' خاطرنشان كرد كه اين امر تا وقتي‌ كه امكان داشته باشد ، پايدار است.

محقق اسپانيايي تصريح كرد كه آمريكا با اين چالش روبه رو است كه موفقيت گروه ائتلافي، در پايان به مواضع هر كدام از اين كشور ها لطمه نزند و به اين دليل براي تشريح وضعيت پاياني چه در عراق و چه در سوريه مشكل داشته است اما هر كدام از كشورهاي شركت كننده ، بينش خود را دارد.

وي ادامه داد :هر كدام از كشورها موضع خود را دارد و اين گروه ائتلافي به عبارتي با يك سوزن ته گرد به ديوار چسبانده شده است زيرا به طور مثال ، ايران ، روسيه ، تركيه و يا كشور ديگر، در برخي‌ مواضع از آمريكا حمايت مي‌ كنند اما مواضع ديگري وجود دارند كه اين كشورها از آمريكا حمايت نخواهند كرد.

اروپام *3*491**1566

سرخط اخبار جهان