۱۵ بهمن ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 8131246
T T
۰ نفر
اعتراف صریح اسرائیل به شکست در نبرد نامتقارن با حماس و حزب الله ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/11/15 سیاسی.اسرائیل.حماس سایت رسمی وزارت خارجه اسرائیل در اقدامی منحصر بفرد با انتشار یادداشتی از شکست اسرائیل در برابر استراتژی نامتقارن حماس و حزب الله پرده برداشت واعلام کرد: اسرائیل در جنگ غزه به اهدا ف خود نرسید زیرا نتوانست ماشین ارتش استشهادی حماس را درهم شکند.
به گزارش ایرنا ، سایت فارسی وزارت خارجه اسرائیل در ادامه تاکید کرد:در جنگ غزه، ارتش اسرائیل با حریفی روبروشد که نه دنبال پیروزی نظامی، بلکه در پی پیروزی ایدئولوژیک بود، آن پیروزی که در شهید شدن و مظلوم نمائی هدف استراتژیک آن بوده و هست ! و درست به همین دلیل شاید بتوان گفت این جنگ جنگی نیست که پایان یابد مگر اینکه یکی از طرفین در هدف استراتزیک خود کاملا مغلوب شود.
سایت وزارت خارجه اسرائیل سپس افزود:پس از سه هفته اسرائیل، یک طرفه اعلام آتش بس کرد بدون اینکه کاملا به اهداف تعیین شده خود در این جنگ دست یابد . البته صدماتی که به زیرساخت دولت غزه وارد آورده چنان عظیم است که بعید می نماید به این آسانی جبران پذیر باشد.
به گزارش ایرنا ، وزارت خارجه اسرائیل در عین حال تاکید کرد: صدمات وارد آمده به زیرساخت غزه، در برابر صدمات وارده به بنیاد راهبرد استرانژیکی که جنبش اسلامی حماس و پیش از آن حزب الله لبنان فلسفه وجودی و استراتژی پیکار خود را بر آن بنا نهاده بوده و نهاده اند، - ایدئولوژی تقدیس شهادت، شهیدسازی و مظلوم نمائی و بر پایه این راهبرد استشهادی انهدام اسرائیل <، چندان نیست.
وزارت خارجه اسرائیل سپس افزود:می توان واژه جنگ نامتقارن را در رابطه با استراتژی حماس و حزب الله بکار برد و با این استراتژی، چه اسرائیل از نظر نظامی ببرد و چه نبرد، در این جنگ بازنده است.
به گزارش ایرنا ،وزارت خارجه اسرائیل با اشاره به باور مبارزان جبهه مقاومت اسلامی در خصوص پیروزی نهایی خون بر شمشیر ادامه داد:در هر جنگی، طرفین متحارب، با ارتش های هم می جنگند و هدف هر طرف خرد کردن ماشین جنگی طرف مقابل است، حال آنکه برای حماس و حزب الله مطلقا پیروزی نظامی مطرح نیست و یا به معنای متعارف آن مطرح نمی باشد. پیروزی برای حزب الله و حماس اینست که با عملیات ایذائی از قبیل موشک پراکنی به مناطق مسکونی، عملیات انتحاری، شبیخون های مرزی و؟ دولت و ارتش اسرائیل را در وضعیتی قرار دهد که درمعرض فرسایش دائمی روانی و سیاسی قرارگیرد و با این عملیات ایذائی از یکسو، برای خود، نه تنها در سرزمین فلسطین و خاورمیانه عربی، بلکه در جهان اسلام و حتی فراتر از آن آوازه مبارزاتی کسب کنند و در صورت عکس العمل نظامی اسرائیل هم، با به شهادت خویش، مظلوم نمائی کرده و ازخون آن شهدا برای یارگیری های بیشتر استفاده کنند.
وزارت خارجه اسرائیل در ادامه این یادداشت افزود:قدرت اسرائیل در تکنولوژی جنگی اش است و قدرت حماس و حزب الله در ایدئولوژی استشهادیشان.
تا آن روز که جهان به شهدای حزب الله و حماس به چشم قربانیان ماشین نظامی اسرائیل می نگرد، این کارخانه شهیدسازی نیز به تولید شهید خود ادامه خواهد داد و تا هنگامیکه مردم کشورهای اسلامی به شهیدان حماس و حزب الله به چشم قربانی جنایت اسرائیل، در خود، چنان کین توزی کوری را کشت میدهند که حماس و حزب الله هدفشان است.
وزارت خارجه اسرائیل تاکید کرد:تئولوژی اسلامیستی وظیفه اش پرورش روحیه رزمی و شهادت طلبی در جبهه خودی است و جنگ روانی اش، تبلیغات برنامه ریزی شده ای است که هدف مقدمش اثرگذاری روی افکار و احساسات عمومی جهانی و بویژه در جهان اسلام است و تخریب پشت جبه ؟ دشمن و فرسایش اراده و روحیه رزمی نیروهای طرف مقابل است.
شماره 217 ساعت 19:53 تمام
۰ نفر