۱۵ بهمن ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 8131194
T T
۰ نفر
فرانسه برای کاهش بحران اقتصادی طرح دیگری اجرا می کند ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/11/15 اقتصاد.فرانسه.بحران مالی.طرح اقتصادی پاریس - فرانسه برای حل بحران اقتصادی و بیکاری فزاینده در این کشور طرح دیگری را با اعتبار 26 میلیارد یورو شامل هزار زیر مجموعه اجرا می کند.
این طرح که در فاصله اعتصابها و اعتراضهای سراسری پنجشنبه گذشته و سخنرانی وعده داده شده پنجشنبه این هفته سارکوزی اعلام شده است بیش از هر چیز اقدامی برای کاهش فشارها بر دولت و کم کردن از نگرانی های عمومی ارزیابی شده است.
بر اساس این طرح که عصر دوشنبه توسط فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه در نشستی با عنوان نشست بین وزراتخانه ای و ایجاد رقابت بین استانها در شهر لیون اعلام شد قرار است 26 میلیارد یورو تقریبا به طور مساوی بین استانها تقسیم شود تا برای اشتغال زایی سرمایه گذاری کنند .
گفته می شود سه چهارم اعتبار این طرح باید در سال اول جذب شود و بر اساس میزان جذب و توسعه طرحها ، ادامه اعتبار پرداخت خواهد شد .
فیون گفته است اثرات این طرحها از اخر سال 2009 محسوس خواهد بود.
در توضیح این هزار طرح بطور کلی گفته شده است که این طرحها بیشتر در چارچوب حفظ و نگهداری محیط زیست ، در زمینه امور زیربنایی ، حمل و نقل ، آموزش عالی و تحقیقات ، بازسازی ساختمان های دولتی و خانه های سازمانی ، بازسازی شهری و بهداشت خواهد بود .
15 میلیارد یورو از اعتبار در نظر گرفته شده در این طرح برای کمک ها به شرکتها هزینه می شود.
این طرحها از هم اکنون از سوی کارشناسان به دلیل عدم شفافیت و هماهنگ نبودن و همچنین خالی بودن محل کمک به خانواده ها در آن ، مورد انتقاد قرار گرفته است .
برخی تحلیلگران در فرانسه این طرح را که با ایده نگرانی از بحران از سوی نخست وزیر فرانسه اعلام شده است فاقد پیام روشن و همچنین نا هماهنگ توصیف کرده اند.
مغایرت اظهارات فیون با مطالبات هفته گذشته اعتصاب کنندگان نیز ممکن است به بی نتیجه ماندن اجرای این طرح کمک کند.
فیون در طرح خود اعلام کرده است که چرخش در سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت وجود نخواهد داشت و این در حالی است که جناح چپ رقیب و مخالف دیدگاههای اقتصادی دولت همواره خواستار توقف برنامه های اصلاحی ان هستند.
از سوی دیگر گفته می شود بخش عمده ای از اعتبار این طرح در واقع برای جبران بدهی های دولت به شرکتها و بانکها است.
کاستن از میزان بیکاری که از شش ماه پیش روند رو رشد زیادی را به خود گرفته است و افزایش اشتغال که نخستین نگرانی جامعه فرانسه است ، مهمترین هدف طرحهای اقتصادی دولت این کشور بشمار می رود.
اروپام.1553**270**2092** شماره 165 ساعت 15:46 تمام
۰ نفر