۲۹ مرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۱۱
کد خبر: 81280240
T T
۰ نفر
يك مدير صدا وسيما: خصوصي سازي در بخش رسانه ضروري است

اصفهان - ايرنا- مديركل بازرسي و نظارت اخبار و برنامه هاي سياسي صدا و سيما با اشاره به ظرفيت رسانه هاي خصوصي در ايجاد رقابت سالم، گفت: خصوصي سازي در بخش رسانه يك ضرورت است.

به گزارش ايرنا، اكبر نصراللهي روز چهارشنبه در كارگاه آينده پژوهي و نقش رسانه ها، در اصفهان، افزود: برخي با استناد به اصول 175 و 44 قانون اساسي موافق دولتي بودن رسانه هستند.

وي اظهاركرد: درمقابل عده اي نيز با استناد به خصوصي سازي برخي نهادها و سازمانهاي مذكور براساس اصل 44 قانون اساسي معتقدند صدا وسيما نيز مي تواند خصوصي شود.

مديركل بازرسي و نظارت اخبار و برنامه هاي سياسي صدا و سيما افزود: امروز شبكه هاي بيگانه فارسي زبان بدون در نظر گرفتن منافع ملي ايران، بدون مسووليت و خارج از هر چهارچوبي فعال هستند و عملا به رقيبي براي رسانه هاي داخلي تبديل شده اند.

وي افزود: راه اندازي شبكه هاي خصوصي در چارچوب هاي مورد تاييد مي تواند نقشي موثر در مقابله با رقباي خارجي و حفظ منافع ملي و ديني ايفا كند.

اين استاد دانشگاه اظهار كرد: مجوز فعاليت و ادامه راه رسانه هاي خصوصي مي تواند ضامني براي هدايت اين رسانه ها در چارچوب منافع باشد.

وي به فعاليت شبكه هاي اقتصادي و تجاري اشاره كرد و افزود: اين رسانه ها نيز بدون قبول هيچ مسووليتي به تبليغ محصولات فاقد استاندارد لازم مي پردازند و درمورد عواقب كار خود هم مسووليتي نمي پذيرند.

نصراللهي خاطرنشان كرد: اكنون BBC، VOA و ديگر رسانه هاي فارسي زبان بيگانه به راحتي و بدون كنترل مي توانند افكار را به سمت دلخواه خود سوق دهند.

وي با بيان اينكه هيچ رسانه اي بي طرف نيست، افزود: رسانه هايي همچون BBC با تكيه بر جذابيت ها و فعاليت هاي حرفه اي توانسته اند خود را بي طرف نشان دهند و گرنه طرفدار بودن آنها براي هر متخصصي مبرهن است.

مدير كل بازرسي و نظارت اخبار و برنامه هاي سياسي صدا و سيما اعتماد را عامل ادامه حيات رسانه دانست و ادامه داد: از دست رفتن اعتماد مخاطب به رسانه منجر به كاهش مخاطب، كاهش درآمدهاي رسانه هاي خصوصي و در نهايت حذف فيزيكي آنها مي شود.

وي خاطرنشان كرد: از دست رفتن اعتماد مخاطب براي رسانه هاي دولتي نيز بحران زا است و آنها را بي اثر و كم اثر مي كند.

وي در زمينه انعكاس اخبار بحرانها با اشاره به نسبي بودن واژه بحران گفت: ممكن است واژه اي براي يك فرد، سازمان و جامعه بحران تلقي شود كه براي فرد، سازمان و جامعه ديگر بحران نيست و اين مساله بسته به شرايط فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و امنيتي جوامع مختلف است.

نصرالهي مديريت بحران را مجموعه تدابير و اقدامات قبل، حين و بعد از بحران به منظور كنترل و كاهش اثرات بحران دانست و افزود: سازمانهاي رسانه اي در هر يك از اين مراحل از بحران تاثير پذيرند و در عين حال مي توانند در آن تاثير گذار باشند.

وي تصريح كرد: كمترين غفلت مديران رسانه ها نسبت به اخبار بحران به حذف يا كم اثر شدن رسانه آنها منجر خواهد شد.

وي اظهار كرد: تسلط بر وضع حال مقدمه و زمينه ساز آينده پژوهي است زيرا بسياري از بحران هاي اجتماعي و سياسي و حتي برخي بحران هاي طبيعي مانند زلزله ردپايي در گذشته و حال دارد.

مدير كل بازرسي و نظارت اخبار و برنامه هاي سياسي صدا و سيما گفت: بحران ها در يك تقسيم بندي به سه بخش قابل پيش بيني، غيرقابل پيش بيني و تلفيقي تقسيم بندي مي شود.

وي خاطرنشان كرد: موفقيت در مهار بحران هاي آينده مستلزم آموزش، كسب تجربه در گذشته و ايجاد آمادگي است.

/7134/ت/ 607

سرخط اخبار فرهنگ