۳ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۲۵
کد خبر: 81249190
T T
۰ نفر

زنجان - ايرنا - مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان زنجان، گفت: مديريت هاي مجتمع هاي فرهنگي و هنري اين استان در راستاي اجراي اصل 44قانوني اساسي و كاهش هزينه هاي دولتي به بخش غيردولتي واگذار مي شود.

به گزارش ايرنا، ناصر مقدم شامگاه پنجشنبه در مراسم واگذاري مديريت فرهنگسراي امام خميني(ره) زنجان به بخش غيردولتي افزود: يكي از سياست هاي كلي دولت واگذاري امور به بخش غير دولتي است و اين موضوع در اصل 44 قانون اساسي نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.

وي يادآورشد: دولتمردان متفق القول هستند كه بايد مردم را در انجام امور مشاركت داد.

مقدم اظهاركرد: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان زنجان در همين راستا قصد واگذاري تصدي گري مجتمع هاي فرهنگي و هنري به بخش غير دولتي و استفاده از توانمندي و ظرفيت مردمي را دارد.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان زنجان از واگذاري مديريت جديد فرهنگسراي امام خميني(ره) به كانون بازنشستگان اين اداره كل خبر داد و بازنشستگان اين اداره كل را داراي سوابقي ارزشمند و مناسب عنوان كرد كه مي تواند در مديريت اين مجتمع فرهنگي و هنري مفيد واقع شود.

وي خاطر نشان كرد: براي استفاده از توانمندي بازنشستگان، در جريان واگذاري تصدي گري بخش هاي دولتي، بر اساس آيين نامه هاي موجود، اين اداره كل واگذاري مديريت فرهنگسراي امام خميني(ره) به كانون بازنشستگان را در دستور كار قرار داد.

مقدم ادامه داد: به حتم با واگذاري امور به بخش غير دولتي مي توان شاهد بهبود خدمات رفاهي و افزايش كيفيت خدمات ارايه شده به اصحاب فرهنگ و هنر بود.

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان زنجان گفت: اين اداره كل مي توانست به سه شيوه اجاره، واگذاري مديريت و ارايه خدمات به شكل مشاركتي، مجتمع فرهنگي و هنري امام خميني(ره) را به بخش غير دولتي واگذار كند.

وي افزود: اين اداره كل فاقد چارت سازماني خاصي براي مجتمع هاي فرهنگي و هنري است و نمي تواند از فضاهاي موجود حداكثر بهره برداري را داشته باشد، اين در حالي است كه بخش غير دولتي براي كسب سود بيشتر در جهت استفاده حداكثري از فضا و امكانات موجود حركت خواهد كرد.

مقدم ياد آورشد: اين مجتمع فضاهاي خالي بسياري دارد كه بخش خصوصي مي تواند با برنامه ريزي به نحو مطلوب از آن استفاده كند.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان زنجان با بيان اينكه اين واگذاري تاثيري در نيروي انساني موجود و خدماتي كه به اصحاب فرهنگ و هنر ارايه مي شود نخواهد داشت، دريافت هزينه را منحصر به ارايه خدمات به گروه هايي خواند كه در درون مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامي فعاليت نمي كنند.

وي با بيان اينكه زنجان در بحث واگذاري اين مجتمع ها در كشور پيشتاز است، موفقيت در اجراي اين برنامه را موجب تسريع در واگذاري ديگر مجتمع هاي فرهنگي و هنري سطح استان به بخش غير دولتي عنوان كرد.

مقدم به نامگذاري سال جاري از سوي رهبرمعظم انقلاب اشاره كرد و جذب مشاركت مردمي در اجراي برنامه ها را مستلزم ورود آنان به حوزه تصميم گيري برشمرد.

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان زنجان گفت: تحقق مديريت جهادي نيز در گروي تلاش براي پيشبرد سريع برنامه هاي مورد نياز مردم است.

وي به حملات ددمنشانه رژيم صهيونيستي به نوار غزه اشاره كرد و خواستار حضور گسترده مردم در اعتراض به اين جنايت ها شد.

7319/596