30 ميليارد ريال براي تكميل بيمارستان مانه و سملقان اختصاص يافت

بجنورد - ايرنا - استاندار خراسان شمالي از تخصيص 30 ميليارد ريال اعتبار براي تكميل بيمارستان شهرستان مانه و سملقان خبر داد.

به گزارش ايرنا به نقل از اداره كل روابط عمومي استانداري در روز سه شنبه 'سيدعلي اكبر پرويزي' در نشست اعضاي كارگروه سلامت استان اظهار كرد: اين رقم از محل اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب تخصيص داده شده است.

وي افزود: بايد راهكارهايي براي ايجاد فرصت، فضاي مناسب و نيز امكانات مطلوب براي افزايش ماندگاري پزشكان متخصص در استان انديشيده شود.

استاندار خراسان شمالي همچنين با اشاره به اثرات مثبت اجراي طرح تحول سلامت در كشور، بر لزوم بومي سازي و رفع معايب اين طرح در استان هاي كمتر توسعه يافته تاكيد كرد.

پرويزي اضافه كرد: امسال در طرح تحول سلامت، تخصيص اعتبار براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام و خانه هاي بهداشت استان، خريداري دو دستگاه ماموگرافي براي بيمارستان شيروان و اعتبار ويژه براي خريداري آمبولانس براي مناطق محروم استان در اولويت است.

وي افزود: 5 درصد از اعتبارات پيشگيري از حوادث نيز براي خريد دو دستگاه آمبولانس كمك دار براي مناطق سخت گذر براي كمك رساني به اين مناطق در نظر گرفته شده است.

نماينده عالي دولت در خراسان شمالي از افزايش ظرفيت بيمارستان شهرستان جاجرم به 96 تخته خبر داد و گفت: تامين تجهيزات لازم براي خدمات رساني به مردم اين منطقه در دستور كار قرار گرفته است.

وي همچنين افزود: بايد از ساخت بيمارستان هايي كه قادر به ارائه خدمات مطلوب درماني نخواهند بود، جلوگيري شود.

پرويزي گفت: بيمارستان تأمين اجتماعي مركز استان نيز بايد با افزايش تجهيزات پزشكي ، نسبت به ارائه خدمات مطلوبتر درماني به جامعه هدف خود اقدام كند.

در استان 867 هزار نفري خراسان شمالي هفت بيمارستان دولتي و يك بيمارستان تامين اجتماعي وجود دارد. ك/1

626

سرخط اخبار استان‌ها