بسيج اساتيد مراكز اموزش عالي شهرستان گناباد مردم را به شركت در راهپيمايي روز قدس كرد

گناباد - ايرنا -بسيج اساتيد مراكر آموز عالي شهرستان گناباد با صدور بيانيه اي مردم را به شركت در راهپيمايي روز قدس دعوت كرد.

در قسمتي از اين بيانيه كه نسخه اي از آن روز چهارشنبه به دفتر ايرنا ارسال شده، آمده است : بار ديگر تراژدي غمناك جنايات سبعانه رژيم صهيونيستي عليه كودكان ،زنان و مردان مظلوم غزه در ماه ضيافت الهي تكرار شد.

اين بيانيه مي افزايد : استكبار جهاني با نقشه اي از قبل طراحي شده مسلمان جهان را به فتنه ،تفرقه و تكفير گرفتار كرده است و رژيم اشغالگر قدس نيز با استفاده از غفلت مسلمين و سكوت شرم آور مجامع بين المللي و دولت هاي منافق عربي جنايات ضد بشري خود را تداوم بخشيده است.

در اين بيانيه با تاكيد بر بيعت با آرمانهاي انقلاب آمده است : از مردم و تمام مجامع دانشگاهي در اقصي نقاط دنيا در خواست مي شود با حضور با شكوه خود در روز جهاني قدس، مظلوميت مردم مقاوم فلسطين را فرياد زنند تا تاريخ رفتار ددمنشانه رژيم صهيونيستي را در حافظه خود ثبت نمايند.

در پايان اين بيانيه نوشته شده است : به مصداق حديث نبوي و بر اساس وظيفه انساني از تمامي تشكل ها و سازمان هاي مسوول به ويژه كنفرانس اسلامي مي خواهيم كه ضمن محكوم كردن اين اقدامات ظالمانه با ارسال كمك هاي انسان دوستانه به مردم فلسطين و حمايت مردم مظلوم غزه و جبهه مقاومت شرايط محو ابدي رژيم صهيونيستي را فراهم سازند.

514/659