۳ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۵۰
کد خبر: 81214086
T T
۰ نفر
كارگروه ويژه شركت هاي خودگردان در ملي حفاري تشكيل شد

اهواز- ايرنا - مديرعامل شركت ملي حفاري ايران از تشكيل كارگروه هاي ويژه متشكل از متخصصان و كارشناسان به منظور بررسي ساختار فعلي و طراحي ساختار جديد و ايجاد شركت هاي خودگردان با توجه به برنامه هاي هلدينگ خبر داد.

به گزارش خبرنگار ايرنا نقل از روابط عمومي شركت ملي حفاري' حميدرضا گلپايگاني' روز سه شنبه گفت: هم اكنون مطالعات لازم درباره ساختار هلدينگ از سوي مشاور انجام شده و به صورت شفاف مورد بررسي قرار گرفته است.

وي با اشاره به الزامات اصلاح ساختار شركت ملي حفاري بر اساس مدل هلدينگ، افزود: در محورهاي كليدي در تدوين راهبرد، اهداف و سياست هاي اين شركت بر اساس سند چشم اندار درافق 1404، تغيير ساختار بر اساس محور هلدينگ پيش بيني شده است.

گلپايگاني با تشريح اهداف و ضرورت هاي اجراي طرح هلدينگ در شركت ملي حفاري گفت: اصلاح ساختار و هرگونه تغيير بايد بر اساس فرآيند كار به صورت علمي و تجربي و منطبق با سياست ها و دستورالعمل هاي جاري صنعت نفت انجام شود.

مديرعامل شركت ملي حفاري افزود: هم اكنون تغيير ساختار اين شركت در قالب طرح هلدينگ با توجه به سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و سازمان خصوصي سازي در سرفصل برنامه ها و اولويت هاي شركت است.

وي تصريح كرد: در طرح كلي هلدينگ، رشد، توسعه، افزايش كارايي، بهره وري، نگاه اقتصادي و بنگاهداري، مشتري مداري و توجه به نيروي انساني به عنوان سياست هاي اصلي مورد توجه است تا شركت ملي حفاري به عنوان يك سازمان راهبردي بتواند به صورت اصولي در اين مسير قرار گرفته و اين طرح را اجرايي كند.

گلپايگاني دقت در برنامه ريزي، سرعت عمل در انجام كار و توجه به عامل زمان را در اجراي طرح هلدينگ مهم ارزيابي كرد و بر انتقال اطلاعات به زيرمجموعه، شفاف سازي طرح و فرهنگ سازي تاكيد كرد.

7162/538