۳ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۱
کد خبر: 81213842
T T
۰ نفر
چه كسي خسارت ميلياردي حمله به سفارت انگليس را خواهد داد؟

تهران- ايرنا- چه كسي خسارت ميلياردي حمله به سفارت انگليس را خواهد داد:‌ مردم ايران يا مجرمان مهاجم؟

مذاكرات ايران و انگليس براي از سر گيري روابط ديپلماتيك،‌به مرحله بررسي خسارت هاي حمله به سفارت انگليس در تهران رسيده است.

در پاييز 1390، عده اي با ادعاي ارزشگرايي ولي در واقع با اوباش گري، در اقدامي غيرقانوني و مجرمانه به سفارت انگليس حمله كردند،‌ شيشه ها را شكستند، خودروها را آتش زدند،‌ اموال سفارت از ميز و صندلي گرفته تا عكس ها و تابلوها را تخريب و نهايتاً‌ برخي از اموال را از سفارت خارج كردند.

بعد از آن ،‌ روابط ايران و انگليس قطع شد، به همين سادگي و به دليل حمله عده اي كه به خودسر معروف اند ولي در واقع، ‌خود سر نيستند.

اينك كارشناسان در حال بررسي ميزان خسارت هاي وارده براي دريافت غرامت هستند. فقط در يك قلم،‌ خسارت تخريب يك تابلوي نقاشي تاريخي 5.5 ميليارد تومان بر آورد شده است، ‌حال بماند ساير آثار تاريخي و سفال ها و ميز و صندلي ها و خودروها و در و پنجره ها و اموال ديگري كه حمله كنندگان متوحش، تخريب كرده اند يا از سفارت بيرون برده اند.

نكته مهم اينجاست كه طبق مقررات بين المللي ،‌ايران 'موظف است'‌ تمام خسارت هاي وارده را جبران كند و تا آخرين پوند به انگليسي ها غرامت بدهد. اين يك اصل مسلم در تمام دنياست و ربطي به ايران و انگليس هم ندارد.

اما چه كسي بايد خسارت بدهد؟ دولت انگليس،‌ طبيعتاً‌ از دولت ايران خسارت خواهد گرفت زيرا طبق مقررات،‌ اين دولت هاي ميزبان هستند كه بايد امنيت سفارتخانه هاي خارجي را به طور صد در صدي تأمين كنند.

اما در اين سو، عقل،‌ عدالت و قانون حكم مي كند كه وزارت امور خارجه عليه تمام آمران وعاملان آن حمله مجرمانه به يك سفارت خارجي اعلام شكايت كند تا غرامت سنگيني كه از بابت حمله آنها از كيسه بيت المال مي رود،‌ از آنان اخذ شود.

صورت مسأله كاملا ً‌مشخص است:‌ يك عده قانون شكن در روز روشن به يك سفارتخانه خارجي حمله و اموال را تخريب و غارت كرده اند. خودشان هم كاملاً شناسايي شده اند و دقيقاً‌ مشخص است كه چه كساني اين كار را كرده اند.

بنابراين ،‌همان ها كه آن روز حيثيت ايران را در جهان خدشه دار كردند و تحميل ميلياردها تومان غرامت را بر مردم ايران باعث شدند،‌ بايد دست به جيب شوند و جبران خسارت كنند. چگونه است كه يك شهروند ساده اگر خسارتي به يك شخص ديگر وارد كند، بايد خسارت بدهد و اگر نتوانست زنداني مي شود ولي اين افراد نه؟!

اگر دولت بخواهد از كنار اين قضيه بگذرد، مانند اين مي ماند كه فردي خانه ديگري را آتش بزند و حكومت به جاي محاكمه فردي كه آتش زده، خودش رأساً هزينه بازسازي خانه آن شخص را بدهد! قضيه در اين حد مضحك و البته آزار دهنده است.

مردم ايران كه از بابت تيره شدن روابط بين المللي ايران‌ تاوان فراوان داده اند، ‌چه گناهي كرده اند كه بايد غرامت وحشي گري يك عده قانون شكن شناخته شده را بدهند و آنها هم راست راست بگردند و به ريش ملت بخندند؟!

قطعاً مردم ايران راضي نيستند با اين همه مشكلات اقتصادي، از جيب شان تاوان ماجراجويي هاي غير قانوني يك عده معدود پرداخته شود.

وزارت خارجه و قوه قضاييه مسوولان مستقيم اجراي عدالت در اين باره هستند.

منبع: عصرايران -‌ جعفر محمدي

اول**1368**
۰ نفر