400ميليارد تومان اعتبار از صندوق توسعه ملي به سازمان عشايري اختصاص يافت

زاهدان- ايرنا- معاون وزير جهاد كشاورزي و رييس سازمان امور عشايري كشور گفت: 400 ميليارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملي به اين سازمان اختصاص يافت كه با استفاده از اين اعتبار دو ميليون راس دام پرواربندي مي شود.

'كرمعلي قندالي' روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي در زاهدان افزود: با توجه به ظرفيت هاي بسيار خوب سيستان و بلوچستان در بخش دامداري و دامپروري، 20 ميليارد تومان از اين اعتبار بعد از گذر از چرخه اداري به اين استان تخصيص مي يابد.

وي اظهار داشت: تلاش داريم با اين اعتبار حدود 200 هزار راس دام در چرخه پروار و عرضه به بازار قرار گيرد.

معاون وزير جهاد كشاورزي استفاده و بهره وري از منابع آب و خاك را از اقدامات ديگر سازمان عشايري كشور برشمرد و گفت: در اين طرح تجهيز منابع آب و خاك از جمله برقدار كردن چاه هاي كشاورزي، راه اندازي سيستم خط انتقال و شبكه زهكشي در استان هاي مختلف كشور در دستور كار قرار دارد.

وي افزود: همچنين با هدف ارتقا وضعيت سرمايه گذاري در بخش عشايري سيستان و بلوچستان در نظر داريم 31 حلقه چاه استان را با اعتبارات موجود برقي كنيم كه در صورت انجام اين كار جشن برقدار كردن چاههاي در بخش عشايري استان را برگزار خواهيم كرد.

وي ادامه داد: با اين حركت و شبكه هايي كه در ادامه اجرا مي شود به نظر مي رسد كه حداقل در حدود هزار و 400 هكتار از زمين هاي كشاورزي سيستان و بلوچستان براي كشت محصولات زراعي، باغي و علوفه اي سرمايه گذاري شود.

رييس سازمان امور عشايري كشور با بيان اينكه در بخش دام حدود 25 درصد توليد گوشت قرمز را عشاير كل كشور در اختيار دارند گفت: در مجموع شش درصد كل توليدات بخش كشاورزي در حوزه دامپروري، باغي و زراعي مربوط به عشاير است.

وي افزود: يك ميليون و 200 هزار نفر جمعيت در قالب حدود 210 هزار خانوار جامعه عشايري كشور را تشكيل مي دهند كه طرح ساماندهي آنان با عنوان عمليات اجراي اسكان براي خدمات به كوچندگان از ساليان قبل براي آنان در حال اجرا است.

معاون وزير جهاد كشاورزي و رييس سازمان عشايري در سفر به سيستان و بلوچستان از مناطق شمالي اين استان ديدن كرد و امروز نيز عازم شهرستانهاي جنوبي شد.

قندالي روز پنجشنبه به اتفاق هيات همراه، روساي سازمان جهاد كشاورزي و امور عشايري سيستان و بلوچستان با استاندار اين استان ديدار كرد. ك/3

7307/653