۴ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۵۴
کد خبر: 81136144
T T
۰ نفر
80.7 درصد روستاهاي كردستان از آب آشاميدني سالم بهره مند هستند

سنندج- ايرنا - مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان كردستان شاخص بهره مند روستاهاي استان از آب آشاميدني سالم را 80.7 درصد عنوان كرد.

مهندس رحمن رحيمي روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: پيش بيني مي شود تا پايان سال 94 شاخص بهره مندي روستاهاي استان از آب آشاميدني سالم به 95.4 درصد برسد.

وي با اشاره به وجود هزار و 702 روستا در سطح استان گفت: از اين تعداد يك هزار و 352 روستا بالاي 20 خانوار و 350 روستا نيز زير 20 خانوار است.

وي با اشاره به سرشماري سال 90 گفت: هم اكنون حدود 507 هزار و 771 نفر در روستاهاي استان كردستان سكونت دارند.

وي با اشاره به اجراي 151 پروژه آبرساني به روستاهاي كردستان در سال گذشته گفت: حدود 230 ميليارد و 54 ميليون ريال اعتبار براي اين پروژه ها مصوب شد كه از اين ميزان 42 ميليارد و 200 ميليون ريال به آن تخصيص داده شده است.

مديرعامل شركت آبفار كردستان گفت: اين اعتبارات از محل اعتبارات استاني، دو درصد درآمد نفت و گاز، مديريت بحران و رديف سفر رهبري اختصاص يافته است.

مهندس رحيمي گفت: از مجموع هزار و 702 روستاي استان كردستان 940 روستا تحت پوشش خدمات شركت قرار دارند.

وي با اشاره به اينكه از كل روستاهاي استان 637 روستا با بحران كم آبي مواجه هستند، گفت: از اين تعداد 233 روستا تحت پوشش است و به 39 روستا نيز آبرساني سيار انجام مي شود.

وي اعتبار مورد نياز براي رفع مشكل كم آبي را حدود 470 ميليارد و 660 ميليون ريال عنوان كرد و گفت: فرهنگسازي مهمترين و موثرترين راهكار براي استفاده بهينه ازاين ماده حياتي است.ك/3

7352