۴ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۳۸
کد خبر: 81136113
T T
۰ نفر

همايش ملي 'شهرسازي فرهنگ گرا' در اصفهان برگزار شد

۴ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۳۸
کد خبر: 81136113
همايش ملي 'شهرسازي فرهنگ گرا' در اصفهان برگزار شد

اصفهان- ايرنا- همايش ملي « شهرسازي فرهنگ گرا »، روز پنجشنبه در دانشگاه شيخ بهايي اصفهان برگزار شد.

به گزارش ايرنا، دبير علمي اين همايش گفت: تعامل فرهنگي و كالبد شهري، فرهنگ توسعه شهري، پايداري اجتماعي و فرهنگي در شهر، فرهنگ و حمل و نقل ، مديريت و فرهنگ شهري، تبلور فرهنگ در منظر و سيماي شهر، نقش نهادينگي فرهنگي در شهرسازي، فرهنگ هاي بومي و شهر و فرهنگ و جغرافياي شهري از موضوعات اين همايش است.

« مصطفي نكويي » با بيان اينكه تعداد زيادي از دانشجويان از سراسر كشور در اين همايش يكروزه شركت كردند، افزود: بيش از 400 مقاله به دبيرخانه اين همايش ارسال و 96 مقاله پذيرفته شد.

وي توجه به بحث فرهنگ به عنوان ابزاري در خدمت بازآفريني اقتصادي و كالبدي شهر را از اهداف برگزاري اين همايش بيان كرد.

عضو هيات مديره شركت عمران شهرهاي جديد اصفهان نيز در اين همايش اظهار كرد: نگاه مهندسي و توسعه فيزيكي شهرها بدون توجه به الگوهاي انساني، مشكلات و چالش هايي را براي شهرها به وجود مي آورد.

« محمود ميريان» افزود: امنيت، آسايش و كيفيت لازم و عوامل زيست محيطي از جمله عنصرهايي است كه بايد براي شهرسازي به آن توجه كرد.

وي با تاكيد بر اينكه معيارهاي شهرسازي در كشورمان بايد تغيير يابد، اضافه كرد: نگاه انسان محور و مردم محور براي برنامه ريزي هاي توسعه شهري لازم است.

دانشگاه شيخ بهايي يكي از دانشگاههاي غير انتفاعي است كه در شهر جديد بهارستان در حومه شهر اصفهان قرار دارد.

پ/7140/ 607