۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۳۷
کد خبر: 81131791
T T
۰ نفر
بهبود شرايط مناطق محروم استان خوزستان با تلاش بنياد بركت

تهران - ايرنا - بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان امام خميني(ره) براي بهبود شرايط مناطق محروم در استان خوزستان سه هزار و 363 ميليارد و 818 ميليون ريال اختصاص داده است.

به گزارش ايرنا از بنياد بركت، اين بنياد براي توانمندسازي اقتصادي در مناطق كمتر توسعه يافته خوزستان در 9 طرح، يكهزار و 497 ميليارد و 750 ميليون ريال مشاركت مالي كرده است .

اين طرح ها تاكنون 54 درصد رشد فيزيكي داشته اند و انتظار مي رود با بهره برداري از اين طرح ها نزديك به هفت هزار نفر صاحب شغل پايدار شوند.

در همين حال بنياد بركت در امور زيربنايي و فرهنگي نيز يكهزار و 738 ميليارد و 528 ميليون ريال در مناطق محروم اين استان هزينه كرده است.

اين طرح ها شامل برق رساني، آب رساني، امور مخابراتي، مسكن، جاده، آبخيزداري، باغباني، دامپروري، سوخت رساني انتظامي و مذهبي است.

بيشترين ميزان تمركز بنياد بركت براي انجام امور زيربنايي و محروميت زدايي در مناطق محروم لالي، انديكا و منطقه عشايري مسجد سليمان در شمال شرقي استان خوزستان بوده است.

اجراي طرح هاي ياد شد جمعيتي بيش از 85 هزار نفر شامل 15 هزار خانوار را در 707 روستاي محروم مناطق انديكا، لالي و مسجد سليمان، تحت تاثير قرار مي دهد.

صددرصد از اين طرح ها تاكنون پيشرفت فيزيكي داشته و براي بيش از سه هزار و 220 نفر بطور مستقيم و غير مستقيم ايجاد شغل كرده است.

بنياد بركت همچنين براي ساخت 55 مدرسه شامل 206 كلاس درس در روستاهاي خوزستان، 126ميليارد و 280 ميليون ريال اختصاص داده است.

بنياد عام المنفعه بركت كه شش سال پيش زير نظر ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) تاسيس شد، تاكنون تلاش كرده در حوزه هاي مختلف به محرومان كشور خدمت كند.

بنياد ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ بركت براي ايجاد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﻗﺘﺼﺎدي و روﺣﻴﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺮوم ﻛﺸﻮر براساس رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب و با ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﻳﻲ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم(ره) از سال 86 شكل گرفت.

اجتمام ** 3377 ** 1071
۰ نفر

سرخط اخبار جامعه