مدیریت و رهبری افغان ها در انتخابات گامی موفق بسوی اداره كشور بود

كابل- ایرنا - 'محمد جواد سرور' عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان مدیریت و رهبری افغانها را در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای استانی این كشور گامی موفق بسوی اداره افغانستان دانست.

'محمد سرور جوادی' عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان و از كارشناسان سیاسی این كشور روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در كابل، یكی از علت های حضور گسترده مردم افغانستان را در انتخابات این كشور، خودباوری افغان ها و انتقال قدرت از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی افغانستان، دانست.

این كارشناس سیاسی افغان گفت: با تهدید تروریست ها كه پیش از برگزاری انتخابات در افغانستان از جمله در كابل شدت یافته و همچنین وضعیت نامساعد شرایط جوی در بسیاری از استان های افغانستان، حضور پررنگ مردم را در پای صندوق های رای نوید نمی داد اما در روز انتخابات همه دیدند كه مردم با حضور خود در پای صندوق ها شگفتی آفریدند.

سروری با تاكید به اینكه حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای كمیسیون انتخابات افغانستان را غافلگیر كرد، گفت:انتظار نمی رفت اینگونه از برگزاری انتخابات استقبال شود به همین دلیل برخی حوزه های رای گیری با كمبود برگه های رای مواجه شدند.

جوادی رقابت فشرده بین نامزدان ریاست جمهوری و تبلیغات وسیع در سراسر افغانستان را از یك سو و علاقه مندی مردم برای تغییر و انتقال سیاسی را از طرف دیگر علت حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای دانست.

این روزنامه نگار افغان افزود: انتخابات كنونی با انتخابات دور قبلی متفاوت بود زیرا این بار رییس جمهوری مسلما تغییر می كرد و مردم علاقه مند بودند تا نقش خود را در به قدرت رساندن رییس جمهور مورد نظر شان، ایفا كنند.

جوادی گفت:افغان ها در این انتخابات نشان دادند كه از جنگ، ترور و ناامنی بیزارند و صلح و امنیت را برای كشور خود می خواهند.

به باور این عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، عدم مداخله دولت كنونی نیز نقش اساسی را در بهتر برگزار شدن انتخابات داشت و دولت افغانستان نخواست، از نامزد مشخص بطور گسترده حمایت كند و دست به تقلب بزند كه این موضوع هم باعث شفافیت بیشتر در انتخابات خواهد شد.

جوادی حضور گسترده ناظران داخلی و خارجی را در انتخابات نیز برای شفافیت انتخابات اساسی دانست و گفت: حضور آنان مانع تقلب گسترده شد زیرا در اكثر استان های افغانستان ناظران داخلی و خارجی حضوری فعال داشتند.

این كارشناس نقش رسانه ها را نیز محوری دانست و گفت: در استان بامیان شاهد بودم كه رسانه ها بطور مكرر و منظم با حضور در مراكز رای دهی، فرصت تقلب را گرفتند.

این كارشناس افغان، نقش نیروهای امنیتی افغانستان را نیز در برگزاری انتخابات موفق موثر دانست و گفت: نیروهای پلیس مانع تخلف گسترده در انتخابات شدند و شماری را نیز كه قصد تقلب داشتند، بازداشت كردند.

جوادی علت ادعای برخی نامزدان ریاست جمهوری را در پیشتاز بودن در رقابت انتخاباتی، گزارش ناظران این كاندیداها در سراسر افغانستان دانست و افزود: نامزداها با گزارش هایی كه از مراكز رای دهی توسط ناظران خود و ناظران ملی و بین المللی بدست آورده اند بر كمیسیون انتخابات پیش از پیش فشار وارد می كنند تا در آرای شان در زمان انتقال به مركز دستبرد زده نشود و این كار در واقع به نحوی سیاست پیشگیرانه نامزدان است.

آساق**ع.ن**1501