۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۵۶
کد خبر: 81093593
T T
۰ نفر

استاندار سمنان : كم آبي استان را تهديد مي كند

۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۵۶
کد خبر: 81093593
استاندار سمنان : كم آبي استان را تهديد مي كند

اخبار استانها - ايرنا - استاندار سمنان با بيان اينكه اين استان درسال زراعي 92 خشك ترين استان كشوربود، گفت : از دهه گذشته تا كنون يكي از تهديدهاي مهم استان كمبود آب بوده است .

'محمد وكيلي' در گفت و گو اختصاصي با ايرنا اظهارداشت : امروزبحران آب موضوع اصلي دنيا است و ايران نيز كشوري كم آب محسوب مي شود و به علت برداشت زياد از ذخاير آب زيرزميني در 10 سال گذشته بيش از 150 متر از منابع آب زيرزميني استان سمنان كاسته شده است .

وي با بيان اينكه بايد براي تامين آب فلات مركزي كشور نگاه جدي شود ، اظهارداشت : موقعيت خاص استان سمنان و مشكلاتي كه از كمبود آب دراين استان بوجود مي آيد ممكن است به ساير استانها نيز منتقل شود.

وكيلي تغيير اكو سيستم منطقه فلات مركزي ايران را ضروري دانست و گفت: براي اين تغييرنياز به انتقال آب درياي خزر و خليج فارس به مركز كشورهستيم.

استاندارسمنان با اشاره به اينكه كشورهاي حاشيه خيلج فارس و درياي عمان بيش از ايران با مشكل آب مواجه هستند، اظهارداشت : كشورهايي همانند عربستان، قطر و عمان براي رفع اين مشكل از آب خليج فارس و درياي عمان استفاده مي كنند.

وي گفت : با وجود اينكه كشورهاي شمالي دريايي خزر درمنطقه پرآب قرار دارند براي مصارف شرب و صنعتي از آب دريايي خزر استفاده مي كنند.

وكيلي تاكيد كرد: ايران ناگزير است به عنوان يك راهكار بلند مدت به فكر انتقال آب درياي خزر وخليج فارس به منطقه مركزي كشور باشد.

وي گفت : استان سمنان با توجه به شدت خشك سالي در چندسال اخيردر كوتاه مدت با ايجاد سدهايي كه پيش بيني شده است مي توان بخشي ازمشكلات كمبود آب را حل كند ولي درميان مدت حتما بايد به فكر انتقال آب درياي خزر به اين استان با رعايت همه اصول فني ، كارشناسي و محيط زيستي باشد كه درآن صورت ديگر استانها نيز ازاين انتقال آب بهره مي برند.

وي افزود : اگر اين انتقال آب زمان زيادي ببرد درآينده هزينه هاي اجتماعي ناشي ازتاخير اين طرح براي استان بسيار سنگين خواهد بود.

وكيلي درخصوص استفاده از پس اب استان تهران وانتقال آن به استان سمنان گفت : استان سمنان استان معين تهران است و بسياري از زيرساخته هاي اين استان براساس همين موضوع طراحي شده است ويكي ازاستانهايي كه بهترمي تواند از پس اب هاي تهران استفاده كند سمنان مي باشد.

استاندار سمنان تاكيد كرد: اين استان با توجه به اينكه درمنطقه خشك قرار دارد بايد برنامه ريزي عملياتي براي بازگشت پس آب را دربرنامه هاي خود در نظر داشته باشد.

تمام

سرخط اخبار استان‌ها