۲ آبان ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 8108693
T T
۰ نفر
تلاشهای انجمن مارونی لبنان برای آشتی بین دو طرف سیاسی مسیحی ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/08/02 سیاسی.لبنان .مسیحیان مارونی بیروت - منابع خبری لبنان اعلام کرند ، انجمن مسیحیان مارونی در آخرین تلاشها به منظور ایجاد آشتی بین طرفهای مسیحی لبنان به ویژه حزب نیروهای لبنانی به ریاست سمیر جعجع از سران گروه 14 مارس و جریان المرده به ریاست سلیمان فرنجیه از سران گروه 8 مارس اقدام می کند.
به گزارش ایرنا از بیروت، روزنامه المستقبل روز پنج شنبه در این باره نوشت، افزایش حمله کلامی فرنجیه علیه حزب جعجع، به منزله از بین بردن تلاشهای آشتی جویانه است.
این روزنامه افزود، حزب نیروهای لبنانی اعلام کرده سوری ها مانع دیدار فرنجیه با جعجع می شوند.
المستقبل به نقل از فرید مکاری معاون رییس مجلس لبنان نوشت، با اینکه جعجع، شرطهای جریان المرده برای آشتی از جمله حضور میشل عون رییس حزب آزاد ملی در این آشتی را پذیرفت اما فرنجیه از این آشتی عقب نشینی کرده است.
وی، شرطهای جدید فرنجیه را دشوار کردن تلاشها برای تحقق آشتی دانست و اضافه کرد، با اینکه فرنجیه، حضور عون را شرط آشتی قرار داده بود، قابل تعجب است که عون می گوید، اهمیتی به آشتی نمی دهد.
این در حالی است که منابع خبری لبنان طی چند روز گذشته اعلام کرده بودند، محافل انجمن مسیحیان مارونی درباره تحقق پیشرفت در روند تلاش برای آشتی بین مسیحیان و دیدار بین جعجع و فرنجیه خوش بین هستند.
منابع یاد شده به تازگی اعلام کردند ، فرنجیه تمایل زیادی برای آشتی ظاهری و بهره برداری از آن در انتخابات آینده ندارد از این رو تصمیم گرفته معیارهای مشخصی برای آشتی قرار دهد که از آن جمله است توافق دو طرف برای تشکیل کمیته پیگیری که وظیفه آماده سازی دستور کار سیاسی را بر عهده داشته باشد.
در پی مدتها اختلاف و درگیری های مسلحانه بین طرفهای سیاسی 8 و 14 مارس طی ماههای گذشته، آشتی هایی بین برخی گروههای وابسته به این طرفها در مناطق مختلف لبنان برقرار شده و اکنون تلاش برای آشتی بین گروههای مسیحی وابسته به دو طرف یاد شده در حال انجام است.
خاورم **2083 **2087 265 شماره 067 ساعت 11:49 تمام
۰ نفر