۱۹ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۱۲
کد خبر: 81080532
T T
۰ نفر
بخش تحقيقات و پژوهش در روابط عمومي آموزش و پرورش مازندران راه اندازي شد

ساري- ايرنا- ربيس اداره روابط عمومي آموزش و پرورش مازندران از راه اندازي بخش تحقيقات و پژوهش در اين اداره خبر داد.

'محمود رضا عليزاده' روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: با توسعه روابط عمومي الكترونيك، علاوه بر ارتقا روايتگري و گزارشگري، به تحليل و تفسير اطلاعات و اخبار توجه ويژه خواهيم داشت.

وي گفت: تحليل و تفسير فعاليت هاي ارتباطي حوزه روابط عمومي در پيشبرد فعاليت هاي آموزش و پرورش جايگاه ويژه اي دارد.

او افزود: از آن جا كه مخاطبان اصلي روابط عمومي، فرهنگيان، پژوهشگران و دانشوران فرهيخته هستند و از سوي ديگر، مقوله هاي پژوهشي و نظرسنجي و تحليل محتوا و پيشنهادهاي كارشناسانه مي تواند ياري كند تا يكي از وظايف اصلي ما كه آينده نگري است، به نحو شايسته انجام پذيرد، راه اندازي اين بخش با حضور صاحب نظران بسيار تاثيرگذار خواهدبود.

عليزاده با بيان اينكه سعي مي كنيم با توسعه روابط عمومي الكترونيك ، علاوه بر ارتقاي روايتگري و گزارشگري، به تحليل و تفسير اطلاعات و اخبار توجه ويژه داشته باشيم، افزود: بخش هاي مختلفي چون انتشارات ، تبليغات، ارتباطات و تحقيقات با برنامه هاي منسجم، زمينه ارتقاي روابط عمومي آموزش و پرورش مازندران را فراهم خواهند ساخت.ك/3

1888/503