۱۸ مهر ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 8105735
T T
۰ نفر
تمجیدنماینده پارلمان آلمان ازنقش ایران درایجاد صلح وثبات درافغانستان ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/07/18 سیاسی.نماینده .پارلمان برلین- عضوفراکسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان گفت: جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در چارچوب کوشش های بین المللی برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان ایفا می کند.
نیلزآننروزچهارشنبه درنشستی با خبرنگاران خارجی در آلمان افزود: تهران به تثبیت اوضاع و گسترش امنیت درافغانستان کمک های زیادی کرده است.
نماینده حزب سوسیال دمکرات ها در پارلمان آلمان با تاکید برایفای نقش برجسته تر ازسوی ایران در کوشش های بین المللی و منطقه ای درافغانستان،از موضع واشنگتن در قبال تهران شدیدا انتقاد کرد.
آنن با یادآوری نقش مهم ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدرگفت: دهها سربازایرانی به همین دلیل جان خود را درمبارزه با قاچاقچیان از دست داده اند.
وی گفت:ایران با قاچاق غیرقانونی موادمخدرکه تاثیر فاجعه آمیزی درکشورهای مختلف ازجمله اروپا برجای می گذارد، در مرزهای خود مبارزه می کند.
آنن خواستار افزایش همکاری مشترک منطقه ای برای کمک به صلح و ثبات در افغانستان شد و گفت : این همکاری باید با حضور کشورهای ایران،پاکستان،چین ،هند،کشورهای آسیایی مرکزی و کشورهای هدایت کننده نیروهای آیساف در افغانستان شکل جدیدی به خود بگیرد.
این نماینده 35 ساله حزب سوسیال دمکرات ها درپارلمان آلمان اذعان کرد که ایجاد زمینه این همکاری ساده نیست .
وی افغانستان بی ثبات را تهدیدی علیه منطقه توصیف کرد وگفت: صلح ازطریق ابزارنظامی در افغانستان ایجاد نمی شود .
نماینده پارلمان آلمان با انتقاد ازعملکرد این کشور در بازسازی افغانستان گفت: برلین در بازسازی پلیس افغانستان نیز ناکام بوده است.
وی باابرازنگرانی ازبی ثباتی درمناطق مرزی پاکستان و افغانستان گفت: پاکستان در ابعاد داخلی و خارجی با مشکلات زیادی مواجه است.
عضو فراکسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان،سرویس اطلاعاتی پاکستان را متهم به حمایت از گروه طالبان کرد وگفت: آلمان به توافق دولت افغانستان با طالبان احترام می گذارد.
وی با اشاره به اینکه حدود 74درصد مردم آلمان مخالف تمدید ماموریت سربازان این کشور در افغانستان هستند، گفت: پارلمان این کشور در آینده نمی تواند علیه خواست مردم رای دهد.
وی یکی از مهمترین شرطهای خروج نیروهای خارجی از افغانستان را تشکیل ارتش قدرتمند دراین کشور عنوان کرد.
اروپام ** 1553**250**2051 شماره 080 ساعت 12:23 تمام
۰ نفر