۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۲۸
کد خبر: 81041193
T T
۰ نفر
تعامل دولت و مجلس مهمترين ركن در پاسخگويي به نيازهاي حوزه سلامت است

اراك - ايرنا - سرپرست دانشگاه علوم پزشكي اراك گفت: تعامل و همكاري تنگاتنگي كه بين مجلس و دولت يازدهم ايجاد شده مهمترين ركن در پاسخگويي به نيازهاي حوزه سلامت است.

دكتر «حسن طاهراحمدي» روز چهارشنبه در آيين معارفه رييس دانشكده پزشكي اراك افزود: حوزه سلامت يكي از محوري ترين بخشهاي جامعه است كه در سالهاي اخير به دليل برخي مشكلات با كسري بودجه ،كمبود نيروي متخصص درماني و كندي در تامين تجهيزات زيرساختي و فضاهاي فيزيكي روبه رو بوده و اميد است كه در سايه تدبير دولت و همراهي مجلس اين ضعفها در كمترين فرصت ممكن جبران شود.

وي توضيح داد: مديريت ارشد اجرايي در استان مركزي يكي از اولويتهاي مهم را پيگيري مطالبات و مشكلات حوزه سلامت گذاشته و اين نشانگر توجه خاص مسوولان به ارتقاي سلامت و كيفيت زيست انساني است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشكي اراك خاطرنشان كرد: تقويت انگيزه نيروي انساني در بدنه بهداشت و درمان استان مركزي مهمترين رسالت مديران دولت است و بايد از هر امكان و برنامه اي در بهبود شرايط كاري و معيشتي و ارتقاي جايگاه اين قشر زحمتكش استفاده شود.

معاون آموزش و تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي اراك نيز در اين نشست گفت: الگوي توسعه علمي ، پذيرش دانشجو و افزايش رشته هاي علمي براي دانشگاه علوم پزشكي اراك بايد منطقي و مطالعه شده باشد و هر حركت شتابان كه نقص در كيفيت خدمات و كارايي كيفي را زير سووال ببرد مردود است.

دكتر «علي اصغر يعقوبي» افزود: نگاه بخشي به مقوله بهداشت و درمان بزرگترين آسيب را در پي دارد و در اين حوزه بايد مطالعات پايه با استفاده حداكثري از ظرفيت و توان تخصصي در پاسخگويي به مطالبات انجام شود.

در اين آيين دكتر «حسين سرمديان» به عنوان رييس دانشكده پزشكي استان مركزي معرفي و از خدمات رييس پيشين تقدير شد.ك/2

560/559