۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۲۰
کد خبر: 81029097
T T
۰ نفر
745ميلياردو500ميليون ريال براي ارتقاي شاخص هابه دستگاه هاي اجرايي خوزستان ابلاغ شد

اهواز - ايرنا - مديركل برنامه ريزي و بودجه استانداري خوزستان گفت: در چارچوب اعتبارات ماده 180قانون برنامه پنجم توسعه با هدف ارتقاي ميانگين شاخص هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي هر شهرستان نسبت به ميانگين اين شاخص ها در كشور 745ميليارد و 500ميليون ريال به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد.

'علي نيازي' روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: در اين زمينه 240پروژه در حوزه هاي تكميل مدارس، تكميل مراكز فرهنگي و ورزشي، مراكز بهداشتي و درماني، اصلاح شبكه آب آشاميدني شهري و روستايي، روكش راه هاي روستايي، تامين زيرساخت هاي شهرك هاي صنعتي، تامين زيرساخت مسكن مهر، توسعه مجتمع هاي دامپروري در دست اجراست.

وي با اشاره به پايين بودن شاخص هاي خوزستان نسبت به ميانگين كشوري افزود: پروژه هاي مزبور در 12شاخص تعريف شده كه از جمله اين ها مي توان به اختصاص 10ميليارد ريال براي برقدار كردن چاه هاي كشاورزي، 50ميليارد ريال براي افزايش سرانه بهداشتي و درماني، 20ميليارد ريال براي ارتقاي سرانه فرهنگي، 50ميليارد ريال براي افزايش سرانه فضاهاي ورزشي، 5.5ميليارد ريال براي زيرساخت هاي مسكن مهر و 20ميليارد ريال ديگر براي تامين زيرساخت شهرك هاي و نواحي صنعتي خوزستان اشاره كرد.

نيازي در اين زمينه همچنين از اختصاص 30ميليارد ريال براي توسعه بخش كشاورزي، 160ميليارد ريال براي توسعه راه هاي روستايي، 200ميليارد ريال براي كاهش تراكم دانش آموز در كلاس، 50ميليارد ريال براي كمك هاي فني اعتباري به بخش كشاورزي، يكصد ميليارد ريال براي كاهش هدررفت شبكه آب روستايي و 50ميليارد ريال ديگر براي كاهش هدررفت شبكه آب شهري خبر داد.

وي در عين حال اظهار كرد: 50پروژه با 850ميليارد ريال از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوبات خاص قانون بودجه سال 92 در حوزه هاي مختلف حمل و نقل، گردشگري، آب رساني روستايي، تكميل خط توليد واكسن آنتروتوكسمي، مجتمع هاي دام پروري، كمك به تكميل پروژه پلي ملي راه به كيانپارس، تكميل شهرك هاي صنعتي، مجتمع هاي پرورش ماهي و توسعه باغات به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي كشور به منظور تاييد نهايي ارسال شده است.

نيازي از جمله اين پروژه ها به مرمت و بازسازي مقبره دانيال نبي(ع) با 50ميليارد ريال اعتبار اشاره و اظهار كرد: هم اينك كار مطالعه و ترسيم نقشه اين پروژه توسط ميراث فرهنگي انجام مي شود.

وي از حل مشكل برق پايانه مرزي چذابه به عنوان ديگر پروژه از جمله پروژه هاي مزبور اشاره و اضافه كرد: براي رفع اين مشكل كه چندين سال است گرفتاري به وجود آورده 50ميليارد ريال اختصاص يافته است.

نيازي افزود: با توجه به وجود پروازهاي متعدد و مسافران بسيار در فرودگاه بين المللي اهواز و نيز كمبود مكان و فضا براي مسافران، 60ميليارد ريال به منظور توسعه سالن هاي فرودگاه بين المللي اهواز از محل اعتبارات خاص توسعه خوزستان مصوب شد كه اميد است اين كار عملياتي شود.

وي با اشاره به در مرحله ابلاغ بودن اين پروژه گفت: تا 10روز آينده موافقت نامه صورت گرفته و با تهيه نقشه و مختصات لازم، عمليات اجرايي آن آغاز خواهد شد.

مديركل برنامه ريزي و بودجه استانداري خوزستان ادامه داد: سالن فعلي چهار هزار و 500متر مربع وسعت دارد كه تا دو هزار متر مربع ديگر توسعه پيدا خواهد كرد.

نيازي در عين حال گفت: 30ميليارد ريال از محل اين اعتبارات براي خريد دستگاه لايروب و لجن كش(با توجه به حجم زياد فاضلاب و بارندگي هاي اخير) براي شركت آب و فاضلاب اهواز در نظر گرفته شده است.

مديركل برنامه ريزي و بودجه استانداري خوزستان گفت: اين دستگاه از كشور آلمان وارد شده و با توجه به مشكلات گرفتگي فاضلاب و چاهك هاي شهر اهواز بويژه در فصول بارندگي بسيار موثر و كارگشا خواهد بود.

نيازي افزود: پل ملي راه به كيان پارس هم جزو مهم ترين پروژه هاي شهر اهواز است كه از سال 89آغاز و تاكنون 141ميليارد و 359ميليون ريال براي آن در نظر گرفته شده است.

وي گفت: علاوه بر اين اعتبار، از محل اعتبارات مصوبات خاص خوزستان هم 40ميليارد ريال براي آن در نظر گرفته شده كه اميد مي رود تا بهار سال آينده يك باند آن به بهره برداري برسد.

مديركل برنامه ريزي و بودجه استانداري خوزستان اظهار كرد: پل ملي راه سه دهنه دارد كه هر كدام دو قسمت را شامل مي شود.

وي افزود: هر باند اين پل يك قسمت صندوقه اي سه دهنه(دو دهنه 80متري كناري و يك دهنه 150متري مياني) را در بر مي گيرد كه به موازات هم ساخته مي شود.

نيازي اضافه كرد: طول هر باند پل 490متر است و در دو طرف قسمت صندوقه اي اين ها شش دهنه پل هاي دسترسي ساخته خواهد شد.

مديركل برنامه ريزي و بودجه استانداري خوزستان اضافه كرد: هر باند پل 12.6متر عرض دارد كه با در نظر گرفتن پهلو و كناره ي هر دو باند در مجموع عرض پل 27.7 است.

وي با اشاره به آغاز عمليات اجرايي اين پروژه از سال 89 گفت: با بهره برداري باند نخست اين پل تا سه ماه نخست سال آينده اميد مي رود ساخت باند ديگر هم تا پايان سال 93 به اتمام برسد.

نيازي اظهار كرد: با توجه به وجود ترافيك شديد در روي پل سوم اهواز در دوره زماني اوايل صبح تا زمان تعطيلي ادارات، بهره برداري اين پل نقش چشمگيري در كاهش حجم ترافيك خواهد داشت.

وي افزود: اين پل ارتباط مناطق كوروش، زيتون و ملي راه به سمت جاده ساحلي غربي و نيز مسير انديمشك را برقرار مي كند.

مديركل برنامه ريزي و بودجه استانداري خوزستان در عين حال از ابلاغ 67ميليارد و 900ميليون ريال در قالب 29 پروژه براي تكميل مصلاها و مجموعه هاي گردشگري مذهبي از محل اعتبار ماده 12قانون برنامه پنجم توسعه به دستگاه هاي مرتبط خبر داد.

نيازي اضافه كرد: 149ميليارد و 400ميليون ريال هم بين اداره كل اوقاف و امور خيريه و سازمان تبليغات اسلامي خوزستان به منظور احداث و تكميل مساجد خوزستان توزيع و موافقت نامه لازم هم امضا شده است.

وي در عين حال با اشاره به هشت هزار و 900ميليارد ريال اعتبارات عمراني خوزستان در سال 92 گفت: تاكنون تنها 29درصد اين اعتبارات تخصيص و پرداخت شده و علت عمده توقف پروژه ها به اين مساله برمي گردد.

645/641