۱۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۰۷
کد خبر: 81023321
T T
۰ نفر

خاطره هاي مهر از سال 59

۱۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۰۷
کد خبر: 81023321
خاطره هاي مهر از سال 59

تهران - ايرنا - خبرگزاري مهر در ستون مجله مهر روز يكشنبه خود مطلبي با عنوان حال و هواي دهه فجر در نخستين سال مجلس، از پيشنهاد تعطيلي 12 بهمن تا نطق‌ روحاني در باره بختيار منتشر كرد.

خبرگزاري مهر نوشت: 12 بهمن ماه سال 1359، انقلاب به دو سالگي خود رسيده بود اما از عمر مجلس شوراي اسلامي تنها 9 ماه مي گذشت. در آن روز نمايندگان مجلس طرح تعطيلي 12 بهمن را مطرح كردند، نطق جنجالي حسن روحاني رئيس جمهور كنوني كشور در آن مجلس باعث اعتراض برخي نمايندگان ديگر از جمله ابراهيم يزدي شد.

آيت الله هاشمي رفسنجاني رياست جلسه علني 12 بهمن 59 را برعهده داشت. اين اولين تلاقي مجلس و سالروز انقلاب بود. بحث درباره طرح شوراها بود كه بيش از حد در كميسيون مانده و وقت زيادي براي آن صرف شده است. هاشمي رفسنجاني سخناني درباره عظمت روز 12 بهمن بيان كرد. يكي از نمايندگان بين صحبت هاي رئيس مجلس اشاره كرد كه با امضاي 39 نفر از برادران بصورت ماده واحده به مجلس آمده است كه روز دوازدهم بهمن را «روز رحمت» يا «روز امام» نامگذاري كنيم و تعطيل رسمي.

رئيس مجلس مي گويد امروز امكان بررسي اين طرح وجود ندارد و بايد به كميسيون ارجاع شود و سپس از نمايندگاني كه به اين مناسبت تاريخي توجه داشته اند تشكر مي كند اما آن ميان يكي از نمايندگان اعتراض مي كند كه 12 بهمن را بايد روز «دوبرابركار» اعلام كنيد نه روز تعطيل!

هاشمي رفسنجاني بحث را جمع مي كند و مي گويد كه اين موضوع فعلا در مجلس طرح شده است، اجازه دهيد هر وقت از كميسيون به صحن برگشت اسم آن را هر چه باشد مي گذاريم.

هجدهم بهمن نطق حسن روحاني درباره فرار بختيار خائن از كشور نطقي جنجالي بود. او با طرح اين پرسش كه «بالاخره بختيار دستگير شد يا نشد؟ اگر دستگير شد چه كساني باعث فرار او شدند؟» خواستار پاسخگويي به اين سوالات شد.

اشاره روحاني به فرار مرموز بختيار از كشور بود. با سقوط رژيم پهلوي، شاپور بختيار، پس از يك دوره اختفا در تهران، با حمايت دست‏هاي مرموزي به خارج گريخت و عازم فرانسه شد و در فرانسه مورد حمايت كامل سرويس‏هاي اطلاعاتي غرب قرار گرفت و فعاليت‏هاي توطئه‏گرايانه را عليه نظام جمهوري اسلامي آغاز كرد.

حسن روحاني از گم شدن بخشي از اسناد نيروهاي مسلح هم انتقاد كرد و گفت كه «اسناد فراواني بعنوان اسناد سري كه يك بخش عظيمش از نيروهاي مسلح بوده است. افرادي كه آن اسناد را جمع آوري كرده اند و آورده اند و به افرادي ديگري تحويل داده اند حاضرند بيايند و شهادت بدهند كه اين اسناد چه مقداري بوده است و به چه كسي تحويل داده اند. اما اسناد سري كجا رفته است؟ و چه شده است براي ما مجهول است؟»

او درباره ماجراي تسخير لانه جاسوسي آمريكا هم گفت كه حادثه عظيمي به نام مسأله گروگانگيري در تاريخ ما اتفاق افتاد. ابرقدرتي به نام امريكا، شكسته شد. اين بت امريكا درهم شكسته شد. كساني در جامعه ما و درسراسر جهان بودند كه فكر مي كردند به آمريكا نمي شود گفت بالاي چشمت ابرو است و اين مسأله را باور يقين داشتند. بت امريكا شكسته شد.

او صبحت هايي هم درباره پس دادن هواپيماهاي اف- 14 به آمريكايي ها مطرح كرد كه موجب اعتراض ابراهيم يزدي شد. او در اين نطق خود پرسيد چه كساني بودند كه مي خواستند(اف-14) هاي ما رابه آمريكا پس بدهند؟ همان اف-14هايي كه امروز حفاظت آسمان ايران را به عهده دارند. چه كساني مخالفت كردند؟ چه كساني اصرار داشتند بر اينكه اف-14كه سرمايه اي بود براي نيروهاي هوايي ما، و آن وقت من در ستاد ارتش بودم افسراني آمده بودند و گريه مي كردند و مي گفتند مبادا اين توطئه تحقق پيدا بكند.

بعد از اينكه حسن روحاني صحبت هايي درباره اف-14 مطرح كرد ابراهيم يزدي از آيت الله هاشمي رفسنجاني كه رياست جلسه علني را داشت درخواست وقت كرد تا پاسخ روحاني را بدهد.

هاشمي رفسنجاني توضيح داد كه روحاني نامي از كسي نبرده است.

يزدي تاكيد كرد كه جلوي تحريف را بگيريد يا اجازه بدهيد كه من صحبت كنم، من بايد ازخودم دفاع كنم. هاشمي رفسنجاني باز تاكيد كرد ايشان اسم كسي را كه نبردند و نوبت را به ناطق بعدي داد.

خبرگزاري مهر - مجله مهر

اول ** 581 **
۰ نفر