۱۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۳۱
کد خبر: 81023150
T T
۰ نفر
احياي درياچه اروميه از مطالبات اصلي سازمان محيط زيست كشور است

تبريز - ايرنا - معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: احياي درياچه اروميه از مطالبالت اصلي اين سازمان است.

احمد علي كيخا روز يكشنبه در آيين پاياني همايش ملي روز جهاني تالاب ها در تبريز افزود: مسايل زيست محيطي از بزرگترين تهديدات آينده كشور بوده و رفع مسايل، ديدگاه و نسخه جديد مي طلبد.

وي گفت: موضوع درياچه اروميه بحثي ملي است و اگر در اين حوضه موفق شويم خواهيم توانست موضوعات زيست محيطي كشور را برطرف سازيم.

وي اظهار كرد: امكان ندارد اين سازمان از مطالبات خود در رفع چالش هاي زيست محيطي كوتاه بيايد و در صورت مغايرت برنامه ها جلوي پيشروي آنها گرفته خواهد شد.

كيخا گفت: رويكرد سازمان محيط زيست بر اين اصل استوار است كه در تمام شهرهايي كه تالاب وجود دارد حداقل يك سازمان مردم نهاد ايجاد و وظيفه حفظ و حراست آن را بر عهده گيرد.

وي با بيان اينكه در چند دهه گذشته نسبت به تالاب هاي كشور جفا شده است، ادامه داد: تالاب ها به عنوان منابع بزرگ آب شيرين اگر در معرض خشكي قرار گيرد بخش كشاورزي و به تبع آن اقتصاد كشور با مشكل مواجه خواهد شد.

وي اظهار كرد: در توسعه بخش كشاورزي در چند سال اخير دقت لازم وجود نداشته و كاركردهاي تالاب ها مورد غفلت قرار گرفته و اين امر موجب شده تعادل بين تالاب و بخش كشاورزي كه هميار يكديگرند از بين برود.

معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: در شرايط كنوني بايد با عقل گرايي، خرد جمعي و تفكر علمي براي احياي تالاب ها اقدام كنيم.

وي تاكيد كرد: نجات درياچه اروميه ، نجات يك پارك ملي در گوشه اي از كشور نيست و اين ماموريت به عنوان سر آغاز برنامه ملي نجات ايران و تالاب هاي كشور است.

6120/587

سرخط اخبار استان‌ها