۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۴۰
کد خبر: 81010176
T T
۰ نفر

اينجا آغاز ايران و پايان ايران است

۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۴۰
کد خبر: 81010176
اينجا آغاز ايران و پايان ايران است

اينجا آغاز ايران است، اينجا دروازه ورود دنيا به ايران و ايران به جهان است، اينجا ققنوس توسعه ايران و چهارراه ترانزيت انرژي و كالاي جهان است، اينجا سمبل و نماد مردم دوستي، ايرانيت و اسلاميت است، اينجا قطعه اي از بهشت گمشده خدا بر روي زمين است و اينجا چابهار است.

اينجا نقطه نجات بخش ايران از توطئه هاي دشمنان مشترك است ، اينجا جايي است كه در هشت سال دفاع مقدس تنها راه دسترسي ايران به دنيا براي ورود كالاي اساسي و نظامي از طريق تنها بندر اقيانوسي بود و اين مردمان كساني بودند كه در اين سالها امنيت را براي انتقال كالاهاي اساسي و ادوات و تجهيزات نظامي براي مركز كشور و جبهه هاي نبرد حق عليه باطل فراهم آورده بودند.

اينجا قطعه اي بهشتي از خاك ايران است، جايي است كه وقتي عالمان و رهبران ديني انقلاب اسلامي را در دوره ستم نظام شاهنشاهي ( از جمله رهبر معظم انقلاب اسلامي ؛ حضرت آيه الله مكارم شيرازي و... ) به مناطق همجوار آن تبعيد مي كردند تا شايد آب و هواي گرم و خشك بالاي 40 و 50 درجه آن همراه با محروميت عميق و گسترده منطقه را براي نااميد كردن مبارزان ايجاد كنند، غافل از آن بودند كه عمق مهر و محبت و همنوع دوستي اين مردم با وجود محروميت هايشان چنان دوران خوشي را براي تبعيد شدگان به يادگار خواهد گذاشت كه آن بزرگان بهترين خاطره هاي شيرين خود را در زمان حضور و تبعيد در اين مناطق عنوان مي كنند.

اينجا جايي است كه با وجود همه كاستي ها و ناهمواري ها و مشكلات خاص اجرايي و مديريتي نتوانسته است از حداقل توسعه بعد از آن همه ايفاي نقش ممتاز در جنگ تحميلي برخوردار شود و در برهه هايي غفلت از آن باعث رويش گروههاي تندرو و فرصت طلب مي شد، مردمان فهيم و ايران دوستش با چنان مشاركت حداكثري و معني داري در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و راي 85 درصدي به دولت تدبير و اميد حماسه اي خلق كردند كه تحليل گران از تحليل و ارزيابي صحيح آن ناتوان مانده اند.

شگفت سازي اين مردمان از گذشته هاي دور همچنان ادامه دارد و به عينه شاهديم كه وقتي بوميان خارج نشين و سرمايه دار سفري به اين منطقه براي سرمايه گذاري مي كنند اشك در چشمانشان جاري و ساري مي شود و هزاران افسوس سر مي دهند و نجوا مي كنند كه هيچ جاي جهان ظرفيت هاي اين منطقه را ندارد و حاضرند تمامي سرمايه هاي خود را به ايران، زادگاه خود آورند اما به شرط تامين شرايط.

يكي از بوميان همين منطقه روايت مي كند كه در دهه قبل خود من آقاي ... را براي سرمايه گذاري و تبديل منطقه آزاد چابهار به منطقه اي ويژه و منحصربفرد در منطقه و جهان آوردم اما رفتارها چنان سرد و بي تدبير بود كه مجبور شد آن ايراني برود و سرمايه گذاري در ˈجبل علیˈ امارات امروز نجات بخش اقتصاد امارات و كشورهاي آن منطقه شود.

بسياري تلاش مي كنند چابهار و استان سيستان و بلوچستان را به اندك مسائل امنيتي منطقه معروف كنند و اين بهشت فرصت هاي سياسي، اقتصادي، نظامي و راهبردي را به دغدغه اي براي مديران تبديل كنند غافل از اينكه مردمان اين ديار از دورترين زمان ها چنان به ايرانيت خود افتخار مي كنند كه در طول تاريخ اجازه نداده اند ذره اي از خاك وطن را هيچ بيگانه اي به تصرف خود در آورد.

قلعه تاريخي پرتقالي ها (تيس) در چابهار نمادي از روح مبارزه جو و آزادي طلب اين مردمان است، حتي در زمانيكه كسي از دولت مركزي وارث اين ديار نبوده است اين مردمان خود به دفاع از كيان كشور پرداخته اند كه شور حماسي آن را مي توان در ادبيات بومي منطقه به وفور مشاهده كرد.و اما اينجا پايان ايران است...نفت، منابع زير زميني مانند گاز و معادن و بسياري از نعمت هاي خدادادي محدود و محكوم به پايان است و آنچه ايران را از اين پيچ تاريخي نجات بخش است توجه و آشنايي به موقعيت ويژه راهبردي و ژئوپلوتيك چابهار به لحاظ قرار گرفتن در مركز سه كريدور از چهار كريدور بين المللي و شناخته شده جهان است كه درآمد حاصل از آن مي تواند وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي و خام فروشي معادن را از بين ببرد.

همچنانكه كشور بسيار كوچك امارات با شناخت دقيق موقعيت راهبردي خود توانسته است با ايجاد فضا و بستر مناسب فعاليت هاي اقتصادي امروز خود را از درآمد نفت بي نياز كند و در رتبه هاي بالاي اقتصادي قرار گيرد.

اما اگر دير بجنبيم و همچون يك دهه اخير گرفتار روز مرگي ها و بي برنامه گي ها شويم و توسعه اين منطقه همچنان لاك پشتي ادامه يابد در اندك زماني خواهيم ديد كه كشور چين به عنوان بزرگترين اقتصاد نوظهور جهان با تبديل گوادر پاكستان (به عنوان تنها رقيب چابهار ايران) به مگاپورت و راه اندازي تجهيزات و اسكه ها براي كشتي هاي اقيانوس پيما، اين مزيت و موقعيت راهبردي را از دست ايرانيان خواهد ربود.

و ما ايرانيان، بويژه از نوع مسوولان همچون يك دهه گذشته با توسل به اطلاعات خام همان دهه، با اطمينان خاطر و كامل در حال فرمايش هستند كه جاي نگراني نيست چرا كه ناامني و مشكلات اقتصادي اين اجازه را به دولتمردان پاكستاني نخواهد داد و...

بياييد نگذاريم اينجا، چابهار به پايان ايران تبديل شود بلكه با شناخت دقيق فرصت ها و بهره گيري از مجرب ترين مديران با تجديد نظر در برنامه هاي توسعه اي فعلي و آينده پژوهي و باز تعريف برنامه و توجه به فعاليت هاي رقباي ديگر به اين دغدغه هميشگي فرصت سوزي در ايران پايان دهيم.

براي چنين آغازي از ايران بايد با تجديد نظر در برنامه ها بويژه توسعه بندر شهيد بهشتي و ديگر زيرساخت ها اقدام بهنگام براي شتاب دادن به فعاليت ها را در اولويت قرار دهيم وگرنه در آينده اي بسيار نزديك شاهد خواهيم بود كه بندر شهيد بهشتي چابهار نيز همچون بندر شهيد رجايي بندر عباس به باراندازي بيشتر تبديل نخواهد شد و آنكه سود اصلي آن را كشورهاي همسايه و ...خواهد برد.

هنوز بيانات رهبر معظم انقلاب از خاطره هاي فراموش نشده است كه چه زيبا فرمودند ˈ رهبر معظم انقلاب در سال 1387 نيز ديدار با فرماندهان و كاركنان نداجا به مناسبت سالروز نيروي دريايي فرمودند ˈاين ساحل عظيم و طولاني بسيار حساس كه ما در درياي عمان داريم در واقع يك گنج است و بايد اين را اعتراف كنيم كه اين را كشف نكرده بوديم.

درياي عمان، ساحل درياي عمان و حضور در درياي عمان يك گنج است؛ يك ذخيره است. ما همه حواسمان را برديم متوجّه خليج فارس كرديم كه البتّه خليج فارس هم خيلي حساس است، شكي نداريم امّا توجّه نكرديم به اين ثروت عظيمي كه ما در درياي عمان داريم. درياي عمان عقبه اساسي و تعيين كننده سرنوشت خليج فارس است. ˈ*** علي اصغر افتاده - مسوول دفتر ايرنا چابهار

سرخط اخبار استان‌ها