۲۲ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۳۳
کد خبر: 80991186
T T
۰ نفر

وقتي برف روبي دوباره شغل مي شود

۲۲ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۳۳
کد خبر: 80991186

شهركرد- ايرنا- آن روزها زمستان كه مي شد كوچه نجارهاي شهركرد شلوغ ترين مكان شهر بود.

كوچه نجارها در زمستان آن سال هاي محلي براي رفت و آمد افرادي بود كه شغل شان كارگري بود و زمستان ها به دليل تعطيلي پروژه هاي عمراني و ساختماني، برف پاروكني را پيشه خود مي كردند.

آنها در زمستان ها، به كوچه نجارها مي آمدند و سفارش ساخت پاروي چوبي مي دادند، تا كوچه به كوچه بگردند و برف خانه ها را پارو كنند.

پاروهاي خوش ساخت و پاروها خوش دست را نجارها با چوب كبوده مي ساختند و تيغه پارو از چوب نرم روسي بود كه يك لايه از ورق حلب روغن نباتي روي آن كشيده مي شد و با ميخ يا پيچ هاي بزرگ بهم متصل مي شد.

پاروهاي خوش دست براي برف پاروكن ها معياري براي تند دستي بود و پاروها سبك براي 'رچ زني' لب هاي پشت بام يا كنار ديوارها استفاده مي شد.

اگر برف آبدار بود، آنها از پاروهاي چهار گوشه دسته بلند استفاده مي كردند و اگر برف نرم يا به قول برف پارو كن ها 'پخه پخه اي' بود،از پاروهاي سه ضلعي استفاده مي كردند.

برف پارو كن ها براي خود عالمي داشتند، آنها با آن چكمه هاي بلند لاستيكي، هر كدام از يك منطقه از شهر را به عنوان محدوده فعاليت برف روبي مي كردند.

برف پارو كن ها محاسبات خود را روي پشت بام ها انجام مي دادند و خانه ها را بومي يا متري، برف روبي مي كردند.

نوستالوژي آنان در پايان برف روبي هر پشت بام، خوردن لبوي و شغلم داغ و يا چاي نبات، روي تراس بود كه صاحبخانه براي آنان فراهم مي كرد.

آن روزها پشت بام هاي اكثر خانه ها گاهگلي بود و برف روبي آن كاري سخت و طاقت فرسا، چرا كه بايد برف پارو كن ها، شوره هاي پشت بام را به گونه اي برف روبي مي كردند كه طاق خانه پايين نيايد.

گاهي ارتفاع برف آنقدر زياد بود يا برف آنقدر آب دار كه يا پارو مي شكست، يا مچ برف روب درمي رفت و يا كمر درد به جان برف پاروكن ها مي افتاد.

اما تداوم خشكسالي در يكي دو دهه اخير باعث شد كه كم كم برف روبي به عنوان يك شغل فصلي كنار گذاشته شود و كسي ديگر از آنان يادي نكند.

مردم كم كم با ايزوگام و قيرگوني هاي صنعتي پشت بام، به استقبال زمستان مي رفتند و نباريدن برف هاي قديم نيز طي يك دهه اخير در شهركرد براي هميشه برف پاروكن ها را در زمستان خانه نشين كرد.

اما بارش هاي يك هفته اخير در استان چهارمحال و بختياري دوباره برف پاروكن را روانه خيابان هاي شهر كرده و صداي آواز آنان كماكان به گوش مي رسد و طبيعت دوباره شغل برف پاروكني را پس از چند سال احياء كرده است.

گودرز با پارويي بر دوش در خيابان هاي محله گودال چشمه شهركرد داد مي زند: 'برف پارو مي كنيم' وقتي عكسش را مي گيرم، با لبخند مي گويد: 'فيلم ما را كه گرفتي كي پخش مي شود'.

او پارو را روي دوشش گذاشته و كوچه به كوچه و خانه به خانه داد مي زند كه برف پارو مي كند و زنگ خانه هايي را كه متراژ زيادي دارد، براي برف روبي به صدا در مي آورد، زيرا او نيز اين مثل را به خاطر دارد كه 'هركه بامش بيش برفش بيشتر'.

گودرز مي گويد: خانه هايي كه فرزند ندارند يا وسعت آنها زياد است اين روزها از برف پارو كن ها براي جمع آوري و خارج كردن برف از بام و در خانه استفاده مي كنند.

نرخ برف روبي هر بام از 350 تا 500هزار ريال است و هزينه تخليه برف حياط خانه نيز بين 500 تا 700هزار ريال مي باشد اما در نهايت همه چيز به كرم صاحبخانه بستگي دارد.

گودرز معروف ترين بامي را كه پارو كرده از يك خانه قديمي به وسعت حدود سه هزار متر به ياد دارد كه با شش برادر آن را در طول يك روز كامل پارو كرده اند.

او مي گويد: اين خانه كه در سال هاي اخير تخريب و هم اكنون به چندين خانه تبديل شده، آنقدر بزرگ بود كه تا يك طرف پشت بام را پارو مي كرديم، طرف ديگر از برف پوشيده مي شد.

براي گودرز روز يكشنبه كه برف چهارمحال و بختياري را فرا گرفت، اتفاق خوشايندي افتاد، او در اين روز برف خانه اي پيرزني را به رايگان پارو كرد كه دو پسرش شهيد شده بودند و پدر خانواده نيز توان پارو كردن برف را نداشته است.

يك كارشناس جامعه شناسي در اين خصوص مي گويد: درباره اين كه برف روبي به عنوان يك شغل قلمداد شود، نمي تواند نظر كارشناسي قاطع داد.

'ميترا زندي ' روزيكشنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: از آنجا كه بخشي از كارگران فصلي، گاهي به اين كار مي پردازند، مي تواند ابعادي اجتماعي آن را واكاوي كرد.

به گفته وي، شغلي به عنوان برف روبي يا Shoveling snow در هيچ جاي دنيا ثبت نشده زيرا پشت بام بيشتر كشورهاي برف گير، سفالي شيب دار است كه برف از روي پشت بام بر روي زمين مي ريزد و نياز به برف روبي ندارد.

زندي ادامه داد: دومين مساله درباره برف روبي قالب شدن فضاي ماشيني بر جامعه است كه شايد اجازه بروز و ظهور چنين شغل فصلي را نداده است.

وي گفت: از آنجايي كه اين شغل درگذشته در فصل زمستان كاربردي فراواني داشته و داراي تاريخچه اي شفاهي بوده، مي تواند آن را به عنوان بخشي از كار اجتماعي در شهركرد مورد ارزيابي قرار داد.

به گزارش ايرنا، بارش برف در روز يكشنبه در شهركرد به 12سانتيمتر رسيد و ارتفاع برف بر زمين نشسته در روزهاي اخير در مركز استان چهارمحال و بختياري به 30سانتيمتر مي رسد.

بارش برف در كوهرنگ در روز جاري به 30 سانتيمتر رسيده و برف بر زمين نشسته در اين شهر برف گير استان از ابتداي بارش هاي زمستاني امسال 145سانتيمتر بوده است.

گزارش از محمود رييسي

7359/558/

سرخط اخبار استان‌ها