۱۶ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۳۶
کد خبر: 80982588
T T
۰ نفر

روساي سه پژوهشگاه وزارت علوم منصوب شدند

۱۶ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۳۶
کد خبر: 80982588
روساي سه پژوهشگاه وزارت علوم منصوب شدند

تهران - ايرنا - وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري با صدور احكام جداگانه اي، روساي سه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، مهندسي ژنتيك و زيست فناوري و پليمر و پتروشيمي ايران را منصوب كرد.

به گزارش خبرنگار فرهنگي ايرنا، بنابر اعلام روز دوشنبه وزارت علوم، رضا فرجي دانا طي حكمي صادق آيينه وند را به سمت رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي منصوب كرد و از وي خواست وظايف و ماموريت هاي محوله را برپايه قوانين، سياست ها و در چارچوب برنامه ها جايگاه تشكيلاتي مصوب، مشاركت سازنده در تحول متون علوم انساني و تقويت پايگاه اطلاعاتي علوم انساني به انجام رساند.

صادق آيينه وند استاد رشته تاريخ و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس است و سوابقي نظير رياست دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس ( به مدت هشت سال)، سرپرستي گروه علوم اجتماعي شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سرپرستي كميته برنامه ريزي تاريخ وباستان شناسي شوراي عالي برنامه ريزي و عضويت در شورايِ برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم را در كارنامه مديريتي خود دارد.

وزير علوم در نامه جداگانه اي از زحمات حميدرضا آيت الهي رئيس پيشين پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي قدرداني كرد.

وزيرعلوم همچنين در احكام جداگانه اي دكتر محمدرضا زماني را به سمت رئيس پژوهشگاه مهندسي ژنتيك و زيست فناوري و دكتر مهدي نكومنش را به سمت رئيس پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران منصوب كرد.

محمدرضا زماني استاديار گروه فيزيك دانشكده فيزيك دانشگاه علم و صنعت ايران و مهدي نكومنش استاد پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران هستند.

فرجي دانا در نامه هاي جداگانه اي از زحمات عباس صاحبقدم لطفي و علي اكبر يوسفي روساي پيشين پژوهشگاه هاي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري و پليمر و پتروشيمي ايران تشكر كرد.

فراهنگ(1)**1055**1588

سرخط اخبار جامعه