۲۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۰۴
کد خبر: 80948454
T T
۰ نفر
تنها چند نقطه زيست محيطي غني در استان اصفهان باقي مانده است

سميرم، اصفهان –ايرنا – مشاور پروژه حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي اطهار كرد: تنها چند نقطه زيست محيطي غني و تا حدودي بكر براي استان اصفهان باقي مانده است.

به گزارش ايرنا، علي زند مقدم روز پنجشنبه در سومين كارگروه محلي پروژه تنوع زيستي زاگرس مركزي در سميرم تصريح كرد: اين نقاط شامل شهرستان هاي سميرم، فريدن، فريدونشهر و بخشي از كوه هاي كركس است.

وي با اشاره به بررسي تهديدهاي زيست محيطي و تنوع زيستي در كارگروه هاي محلي اين پروژه افزود: اگر مسوولان و مردم به اين چند نقطه باقي مانده توجه نداشتنه باشند همين لكه هاي باقي مانده غني و بكر نيز در آستانه تخريب و آسيب جدي قرار مي گيرند.

وي با بيان اينكه مجموع اجراي طرح تنوع زيستي در سيماي زاگرس مركزي دو و نيم ميليون هكتار از كل زاگرس را شامل مي شود اظهار كرد: 103هزار هكتار از پايلوت تحقيقاتي اين پروژه در شهرستان سميرم با همكاري سازمان ملل مشخص شده است.

زند مقدم خاطر نشان كرد: مسوولان در همه بخش ها بايد به علت حفظ منابع طبيعي و محيط زيست اجازه ندهند افراد فرصت طلب و سودجو بيش از اين به تخريب عمد يا غير عمد اين مناطق دامن بزنند.

مشاور پروژه حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي اضافه كرد: عشاير و دام هاي مازداد آنها همواره يك تهديد جدي براي طبيعت محسوب مي شوند كه بايد براي بهره برداري اصولي و قانوني آنها از مراتع چاره جويي كرد.

كارشناس فني پروژه حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي در استان اصفهان نيز گفت: داير شدن مركز اطلاع رساني تنوع زيستي كوهستان با وجود رشته كوه دنا و زاگرس در اين شهرستان ضروري است.

فرناز بزرگ نيا افزود: راه اندازي موزه تنوع زيستي زاگرس نيز يكي از دستور كارهاي اين پروژه بين المللي است كه با همكاري فرمانداري و ساير سازمان ها بايد محقق شود.

شهرستان سميرم با 100 هزار جمعيت ثابت و عشايري، چهار شهر و 120روستا در 160 كيلومتري جنوب اصفهان واقع است.

7147/پ/1042
۰ نفر