ارايه توانمندي هاي معلولين موجب افزايش مشاركت اجتماعي آنان مي شود

سبزوار - مدير كل بهزيستي خراسان رضوي گفت : ارائه توانمندي هاي هنري معلولين موجب افزايش مشاركت اجتماعي و اعتماد به نفس براي آنان مي شود.

دكتر تهمينه شكيب روز شنبه در آيين اختتاميه نخستين جشنواره تئاتر استان خراسان رضوي در سبزوار، افزود : در نتيجه ارايه اين توانمندي ها ، نگرش مردم از احساس ترحم در برابر معلولان به اينكه آنها نيز از حقوق برابري در جامعه برخوردارند ،تبديل مي شود.

وي اظهار داشت : بايستي نگرش معلولان و مردم در بحث توانمندي هاي معلولان تغيير يافته و اين تغيير نگرش در نهايت به استقلال معلولان ختم شود

مدير كل بهزيستي خراسان رضوي اظهارداشت : بايستي نگرش هاي تازه به توانمندي معلولان مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

دكتر شكيب گفت : برآيند اصلي ظهور و بروز توانمندي هاي معلولان تغيير نگرش خود معلولان و مردم نسبت به آنان است.

مدير كل بهزيستي خراسان رضوي اظهار داشت : هدف كلي برنامه توانبخشي مبتني بر توانمندسازي معلولان، برابرسازي فرصت‌ها، ارتقاي كرامت انساني فرد معلول و خانواده وي در جامعه و ارتقاي عزت نفس معلولان است.

دكتر شكيب ادامه داد : هدف توانمندسازي افزايش قدرت و توانايي افراد معلول در جهت ساختن جامعه اي فراگير است.

وي با قدرداني از همه برگزار كنندگان جشنواره تئاتر معلولين گفت : اين جشنواره مقدمه اي براي حركت فراگير در توانمندسازي اجتماعي معلولين و مددجويان بهزيستي است.

وي با بيان اينكه جشنواره تئاتر به عنوان آغاز كار و حركت به سمت و سوي ارايه توانمندي معلولان است ، افزود : اين جشنواره ها بايستي تداوم داشته و به عنوان جشنواره كشوري در استان برگزار شود.

نخستين جشنواره تئاتر معلولين استان خراسان رضوي با عنوان 'پويش ' از نهم تا يازدهم آبان ماه جاري در سبزوار برگزار شد.

7495/7499/659

سرخط اخبار استان‌ها