تشكيل فراكسيون جديد براي نمايندگاني كه نخستين بار وارد مجلس شده اند

تهران - نماينده مردم مسجد سليمان در مجلس گفت: فراكسيوني متشكل از نمايندگاني كه براي نخستين بار وارد مجلس شده اند فارغ از جريانات سياسي آنان، در مجلس تشكيل مي شود.

'اسماعيل جليلي' روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا، اظهار داشت: اين فراكسيون، قرار است خود را از فضاي سياسي و حزبي كشور دور نگاه دارد و تنها به امور تقنيني و كارشناسي بپردازد.

وي اضافه كرد: حدود 4 نفر از نمايندگان براي عضويت در اين فراكسيون اعلام آمادگي كرده اند كه احتمالا تعداد آنها به بيش از يكصد نفر افزايش خواهد يافت.

حدود دو سوم مجلس نهم از نمايندگان جديد الورود تشكيل شده است.

سيام**2022**1535