۳ تیر ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 8086905
T T
۰ نفر

با ابلاغ رییس جمهوری

۳ تیر ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 8086905
با ابلاغ رییس جمهوری ایران به جمع امضاء کنندگان کنوانسیون مصونیت قضایی سازمان ملل پیوست ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/04/03 سیاسی.رییس جمهوری .سازمان ملل.کمیسیون مصونیت قضایی محمود احمدی نژاد با پیوستن ایران به جمع امضاء کنندگان مصونیت قضایی سازمان ملل متحد موافقت کرد.
براساس ابلاغیه شماره 16296/790 احمدی نژاد ، وزارت امور خارجه ماموریت یافت مراحل عضویت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آنها را دنبال نماید.
عضویت در این کنوانسیون اردیبهشت ماه گذشته مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و قانون آن پس از تصویب شورای نگهبان نوزدهم خردادماه از سوی رییس مجلس شورای اسلامی برای ابلاغ به دولت ارسال شده بود.
طبق این کنوانسیون سی و سه ماده ای هر دولتی در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار می باشد.
سیام 9139 ** 1324 شماره 102 ساعت 12:24 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار جهان