ایران عنصر تعادل در منطقه؛ بدون تهران بحران سوریه حل نمی شود

آنكارا- دكتر 'محمد عادل' رییس انستیتو تحقیقات و استراتژی ترك – عرب ، جمهوی اسلامی ایران را عنصر تعادل در منطقه خواند و گفت: بدون حضور ایران، بحران در سوریه حل نخواهد شد.

وی امروز - دوشنبه - در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان این مطلب در ارزیابی اش از دولت جدید دكتر ' حسن روحانی ' رییس جمهوری ایران و سیاست های جدید كشورمان در قبال كشورهای عرب منطقه گفت : در حال حاضر یك اتمسفر جدید با روی كار آمدن دولت روحانی در منطقه، بویژه پس از تماس تلفنی ' باراك اوباما ' رییس جمهوری آمریكا با رییس جمهوری ایران در منطقه حاكم شده است.

وی با تاكید بر اینكه مردم كشورهای منطقه خاورمیانه خواستار بحران نیستند ، افزود : ایران یك كشور بسیار مهم و عنصر تعادل در منطقه است.

او با عنوان اینكه وجود هرگونه مشكل و اختلاف در بین كشورهای منطقه خاورمیانه به ضرر منطقه است، اظهارداشت : ایران و كشورهای عربی و جهان اسلام برای حفظ آرامش و امنیت منطقه و كل جهان اسلام باید همكاری های خود را بیش از پیش گسترش دهند.

رییس انیستیتو تحقیقات و استراتژی ترك - عرب با اشاره به اینكه در سال های گذشته برخی از جریانات سیاسی تلاش داشتند كه چهره ایران را نزد مردم كشورهای منطقه خدشه دار كنند ، افزود : اكنون فرصت مناسبی برای تغییر این نگرش ایجاد شده است.

وی با اشاره به ارسال پیام های صلح و دوستی از سوی ایران به جهانیان ، افزود : ارسال این پیام ها تنها كافی نیست، بلكه باید از طریق رسانه های جمعی با افكار عمومی جهانیان ارتباط برقرار كرد.

عادل گفت: ایران به موازات ارسال پیامهای سیاسی و دوستی خود به جهان عرب می تواند زمینه ارتباط با رسانه های جمعی را نیز فراهم كند و به نظر من سفر دكتر روحانی به یك كشور عربی مهم منطقه، از جمله عربستان و یا مصر ، در این برهه بسیار مفید خواهد بود.

او با تاكید بر اینكه نزدیكی روابط ایران و كشورهای عرب باید متوازن بر پایه های مختلف باشد ، تصریح كرد: ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این روابط نباید از نظر پنهان شود و شناساندن بیشتر ایران و سیاستهای جاری دولت تهران، بویژه به روشنفكران و دست اندركاران رسانه ای در جهان عرب، بسیار موثر خواهد بود.

او در ارزیابی شركت رییس جمهوری ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورك و اعلام اینكه ایران آماده بهبود روابط با تمامی كشورهای جهان بر منبای احترام متقابل است و متعاقب آن تماس تلفنی روسای جمهوری ایران و آمریكا گفت: این سخنان و متعاقب آن مكالمه تلفنی دو رییس جمهوری ، جوی مناسب به نفع ایران در سطح جهان و نیز جهان عرب ایجاد كرد و ایران می تواند با ادامه ارسال پیام های دوستانه خود و نیز فعالیت در زمینه های مختلف این جو مناسب را تداوم بخشد.

رییس انستیتو تحقیقات و استراتژیك ترك و عرب در خصوص بحران در سوریه اظهار داشت: سوریه در حال حاضر صحنه شطرنج قدرتهای جهانی و كشورهای منطقه است.

وی با اشاره به اینكه اقدامات نظامی در سوریه موجب پایان بحران در این كشور نخواهد شد، افزود: در طول یك ماه گذشته امید به حل سیاسی مساله سوریه افزایش یافته است .

عادل در ارزیابی قدرت یافتن گروهها تكفیری و سلفی در سوریه نیز گفت: ارتباط این گروهها با برخی كشورهای منطقه آشكار است واز نگاه كسی پنهان نیست.

در صورت تامین نشدن امنیت داخلی سوریه، گروههای مخالف داخلی مسلح، خصوصا گروههای افراطی خطر و تهدیدی بزرگ برای امنیت منطقه خواهند شد.

وی با تاكید بر اینكه علاوه بر جامعه بین الملل، كشورهای منطقه هم باید در حل مساله سوریه نقش اساسی ایفا كنند، گفت: بدون حضور این كشورها امكان حل مساله سوریه میسر نخواهد بود.

عادل با تاكید بر اینكه بحران در سوریه راه حل نظامی ندارد، بلكه تنها راه حل موجود گفت وگو بین طرفهای درگیر با نظارت كشورهای منطقه است ، گفت: آمریكا و یا قدرتهای غربی شاید بتوانند به شورای امنیت سازمان ملل متحد ، راه حل نظامی در سوریه را بقبولانند، ولی در چنین صورتی نیز مساله سوریه حل نخواهد شد، چرا كه تنها راه حل مساله سوریه گفت وگوهای طرفهای درگیر تحت نظارت كشورهای منطقه است.

وی گفت: آمریكا ، روسیه و برخی از كشورهای اروپایی نیز به عنوان كشورهای ضامن می توانند بر این گفت وگوها نظارت كنند.

رییس انستیتو تحقیقات و استراتژی ترك ، عرب با تاكید بر اینكه كشورهایی كه در حال حاضر در مساله سوریه اختلاف نظر دارند، با قبول حل بحران در این كشور باید راه برای قدرت یافتن گروههای افراطی را مسدود كنند ، گفت: این كشورها همانند ایران ، تركیه ، عربستان ، آمریكا و روسیه به عنوان كشورهای ضامن باید در آینده سوریه مشاركت داشته باشند.

عادل بیان كرد : مساله مهم در سوریه در حال حاضر متوقف كردن خونریزی و تلاش برای قدرت نیافتن بیشتر گروههای افراطی است كه خطری برای تمامیت ارضی سوریه و تمامی كشورهای منطقه خواهد بود.

وی با عنوان اینكه تمامی جهانیان متوجه این نكته كه سوریه همانند لیبی نیست و عاقبتی نیز همانند لیبی نخواهد داشت ،شده اند .

عادل افزود : چهار كشور ایران ، تركیه ، مصر و عربستان می توانند با تشكیل یك مكانیزم قدرتمند در حل مساله سوریه بطور فعال و موثر حضور داشته باشند.

وی با تاكید بر اینكه كشورهای منطقه و اسلامی نباید سرنوشت خود را به آمریكا- روسیه و كشورهای اروپایی واگذار كنند و انتظار كمك از آنها درحل بحرانهای منطقه را داشته باشند ، افزود: قدرتهای جهانی می توانند كمك كنند ولی سرنوشت منطقه باید از سوی كشورهای منطقه رقم زده شود و بسیاری در كشورهای عرب و حتی تركیه بر این عقیده هستند.

عادل در ارزیابی نشست ژنو 2 با هدف یافتن راه حلی برای پایان بحران در سوریه گفت: به نظر من این نشست ، نشست كشورهای منطقه نیست، همانگونه كه گفتم كشورهای منطقه باید در حل مساله سوریه نقش كلیدی داشته باشند و این نشست ها نیز می تواند در تهران، قاهره ، آنكارا و یا مكه برگزار شود و مطمئنا در چنین صورتی تاثیر آن بیشتر خواهد بود.

خاورم**2012** 230//1770