۲۲ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۵
کد خبر: 80859812
T T
۰ نفر
نقد به بهبود و اصلاح كاستي ها و معضلات جامعه كمك مي كند

سنندج - استاد دانشگاه آزاد سنندج با اشاره به اينكه نقد مهمترين وسيله پيشرفت جامعه است، گفت: نقد و بررسي مي تواند به بهبود و اصلاح كاستي ها و معضلات جامعه و تقويت نقاط مثبت كمك كند.

دكتر 'جمال احمدي'روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا با اشاره به تعاريف نقد ادبي در علوم انساني افزود: در ادبيات نقد در معاني جداكردن خوب از بد، سره از ناسره و جدا كردن خالص از ناخالص بكار رفته، اما متاسفانه مسايل مورد نقد و بررسي در جامعه طبق اين تعريف نقد نمي شود.

وي با بيان اينكه در مراكز علمي و فرهنگي نقد در معناي واقعي خود بكار گرفته نمي شود گفت: از آنجا كه نقد در مسيري بر خلاف معناي اصلي و در مواردي براي تخريب شخصيت ها بكار مي رود اين شيوه نقادي در جامعه نقد بازاري است نه نقد منصفانه.

وي اظهاركرد: در نقد منصفانه بايد نقاط قوت و ضعف موضوعي طبق معيارها و ضوابط مورد نقد و بررسي قرار گيرد.

استاد و مدرس زبان ادبيات فارسي دانشگاه آزاد سنندج افزود: در نقد منصفانه، نقاد بدون دخالت انديشه ها و باورهاي خود به نقادي مي پردازد در حالي كه اين تعريف با هتاكي متفاوت است.

وي گفت:منتقد خوب منتقدي است كه بر اساس معيارهاي نقد نويسي در نقد يك اثر ادبي يا هنري، هم نقاط قوت هم نقاط ضعف مورد نقد و بررسي قرار دهد.

احمدي با اشاره به اينكه در گذشته نقد غير منصفانه درجامعه شناسي ، فلسفه و نقد مذاهب رواج داشته ،اظهاركرد: نقد منصفانه در ميان عرفا و متكلمان قرون گذشته به وفور مشاهده مي شود.

وي گفت: برخي متكلمان گذشته در مطالعه و بررسي فقه اسلامي به نقد يكديگر و پرونده سازي ضد هم مي پرداختند، كه مي توان از اين شيوه نقادي به نقد بازاري ياد كرد.

وي افزود: مبناي نقد ايدئولوژيكي تفكر متعصبانه است، تعصب ميان شخصيت ها و افكار مختلف وجود دارد.

دكتر احمدي يادآور شد: در نقد و بررسي مواريث فكري بشر، بايد شاخص ها و معيارها بدون پيشداوري و تعصب شخصي و تنها بر اساس واقعيت ثبت و ضبط شود.

وي گفت: قرآن به انسان بشارت داده كه در ميان اقوال و گفتمان هاي مختلف، بهترين سخن را بپذيرند، منتقد در جامعه اسلامي بايد با پيروي از خداوند بعنوان شارع و قانونگذار حقيقي در نقد موضوعات، بهترين عبارت را بر اساس معيار نقد سره از ناسره انتخاب و گزينش كند.

استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد سنندج اظهاركرد: هتاكي نقد نيست، بلكه تخريب اشخاص بر اساس اغراض و تمايلات شخصي است.

احمدي، وجود انديشه هاي مختلف را در جامعه ارزشمند توصيف كرد و گفت: منتقدان در نقد و بررسي از زواياي گوناگون به بحث و تبادل نظر مي پردازند تا به نتيجه معقول برسند.

وي با بيان اينكه اختلاف نظر در جامعه به شرط آنكه مايه تفرقه نشود منجر به پيشرفت مي شود افزود: خدا در قرآن از تفرقه به شرك ياد كرده و كساني كه ايجاد تفرقه مي كنند مشرك مي داند.

به گفته وي، در نقد بايد نظريه هاي مختلف در فضاي صميمي و بر اساس معيارها نقد و بررسي شود.ك/3

7352/533/640
۰ نفر