۲۱ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰
کد خبر: 80857753
T T
۰ نفر
وزارت بهداشت درباره خطر افزايش شيوع ايدز در زنان هشدار داد

تهران - معاون مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: نگران افزايش موارد ابتلا به ايدز در زنان و همچنين ابتلا به ايدز از طريق تماس جنسي هستيم و اگر نتوانيم اين منحني را كنترل كنيم، ايدز در كشور بصورت لگاريتمي افزايش خواهد يافت.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، دكتر 'محمود نبوي' روز يكشنبه در نشست خبري هفته ملي سلامت بانوان افزود: شيوع موارد ابتلا به ايدز از طريق تماس جنسي از 12 درصد در سال 65 به 2/33 درصد در سال 91 رسيده كه خطرناك است.

وي تاكيد كرد شيوع ايدز در بين زنان نيز افزايش يافته كه اگر در اين زمينه، برنامه ريزي نداشته باشيم با اپيدمي گسترده ايدز روبرو خواهيم شد.

معاون مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، يادآور شد هم اكنون 90 درصد موارد ايدز در كشور در مردان و 10 درصد آن در زنان مشاهده مي شود؛ طبق برآوردها 90 تا يكصد هزار نفر در كشور به ايدز مبتلا هستند كه از بيماري خود مطلع نيستند.

نبوي گفت: بيماري ايدز به مسايل رفتاري مرتبط بوده و تازماني كه درمان قطعي آن كشف نشود، نمي توان آن را حذف كرد اما مي توان موارد ابتلا به بيماري را محدود ساخت.

وي در ادامه به بيماري هاي عفوني آميزشي اشاره كرد و گفت: سالانه 400 هزار زن در جهان ، جان خود را از دست مي دهند كه 20 هزار مورد آن به دليل بيماري هاي عفوني آميزشي است.

وي افزود: تعداد اينگونه بيماري ها در زنان كشور ما بسيار كم است؛ بطور مثال سلانه كمتر از يكصد زن به سيفليس مبتلا مي شوند اما اين آمار در كشورهايي مانند افغانستان و پاكستان بالا است.

معاون مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، اضافه كرد: 60 درصد بيماري هاي عفوني آميزشي در زنان، بدون علامت است و اين مساله موجب بروز مشكلات درماني مي شود؛ اينگونه بيماري ها يكي از دلايل ناباروري است.

نبوي يادآور شد اينگونه بيماري ها ، همچنين ميزان احتمال ابتلا به ايدز را افزايش مي دهند بنابراين با درمان بيماري هاي عفوني آميزشي، موارد ابتلا به ايدز كاهش مي يابد.

وي گفت: شيوع اينگونه بيماري ها در منطقه خاورميانه از جمله كشور ما، چهار تا هفت درصد كل جمعيت است در حاليكه اين ميزان در كشورهاي پيشرفته به يك درصد كل جمعيت مي رسد.

معاون مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت با بيان اينكه همه گيري متمركز ايدز در كشور وجود دارد ، اظهار داشت: ميزان شيوع ايدز در معتادان تزريقي، 15 درصد و در زنان خياباني ، پنج درصد است.

نبوي گفت: از پنج هزار زن باردار در كشور نمونه گرفته شد و فقط پنج نفر آنان مبتلا به ايدز بودند بنابراين شيوع ايدز بين زنان باردار، يك در هر يك هزار نفر است كه آمار خوبي بوده و بايد آن را حفظ كنيم.

وي افزود: راه انتقال ايدز از طريق مادر به كودك از 2/1 درصد در سال 65 به 3/3 درصد در سال 91 رسيده و راه انتقال ايدز به دلايل نامشخص (كه معتقديم اغلب از راه تماس جنسي هستند) نيز از 17 درصد در سال 65 به 3/11 درصد در سال 91، رسيده است.

معاون مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، خاطرنشان كرد بيماري ايدز پس از شش تا 10 سال پس از ابتلا، خود را نشان مي دهد بطوريكه اكنون با بيماراني مواجه هستيم كه 10 سال پيش به آسياي ميانه سفر داشته و تماس جنسي داشتند و اكنون بيماري ايدز آنان بروز پيدا كرده است.

نبوي يادآور شد آماري از بيماري هاي آميزشي به دليل كتمان كردن آن از سوي افراد نمي توانيم در كشور ارايه دهيم ؛ اغلب مبتلايان به اينگونه بيماري ها اقدام به خود درماني مي كنند اما ما مي خواهيم اين موارد بدون نام به مركز بيماري هاي وزارت بهداشت، گزارش داده شوند.

وي گفت: هم اكنون 30 مركز مشاوره براي زنان پرخطر و 200 مركز مشاوره براي مردان پرخطر در كشور وجود دارند كه در اين مراكز فقط 57 درصد افراد در آخرين تماس جنسي خود از وسايل حفاظتي استفاده كرده بودند درحاليكه اين آمار در كشورهاي پيشرفته به 90 درصد مي رسد.

معاون مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت در ادامه به يك بررسي شيوع ايدز در زنان خياباني در كرمان و شيراز اشاره كرد و گفت: از 139 زن خياباني در كرمان فقط يك نفر ايدز داشت اما از 290 زن خياباني در شيراز، فقط 15 نفر ايدز داشتند و به طور كلي ميزان شيوع ايدز در زنان خياباني ، چهار درصد است.

نبوي افزود: تنبيه و مخفي كردن در مورد بيماري ايدز موجب پنهان ماندن اپيدمي (همه گيري) ايدز مي شود.

وي اضافه كرد: نيمي از (26 هزار ) موارد گزارش شده ابتلا به ايدز، بدون نام است كه اين روش بهترين راه كنترل شيوع ايدز است.

معاون مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، گفت: راه هايي مانند فرستادن بيماران براي درمان به كشورهايي مانند كوبا و روماني ، كارآمد نبوده و موجب گسترش ايدز خواهد شد.

نبوي گفت: در مراكز مشاوره رفتاري ، درمان ايدز رايگان بوده و حتي برنامه هاي پشتيباني حمايتي براي مبتلايان به ايدز مانند راه اندازي باشگاه هاي خاص، وجود دارد اما اين باشگاه ها را در جامعه تبليغ نمي كنيم تا انگ ايدز به آن زده نشود و بيماران راحت باشند.

وي افزود: برخي بيماران به ويژه در شهرهاي كوچك براي اينكه ديگران از بيماري آنان مطلع نشوند براي تهيه دارو به شهر ديگري مي روند.

معاون مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، اظهار داشت: اكنون مشكل ما اينجاست كه در مدارس آموزش هاي مربوط به ايدز را نداريم.

نبوي افزود: نمي توانيم آموزش هاي مربوط به ايدز و آموزش هاي مستقيم ارتباطات جنسي را از تلويزيون داشته باشيم.

معاون مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، گفت: بيشترين راه انتقال ايدز از طريق اعتياد تزريقي بوده است كه اكنون آمفتامين ها (مواد محرك مانند شيشه) در حال جايگزيني با اعتياد تزريقي هستند.

نبوي افزود: آمفتامين ها با اشاعه فعاليت هاي جنسي بي بند و بار موجب شيوع ايدز در كشور مي شوند.

اجتمام(3)**9185 ** 1569

سرخط اخبار جامعه