۱۱ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۹
کد خبر: 80843591
T T
۰ نفر

نرخ تورم 9 ماهه تركيه به بيش از پنج درصد رسيد

۱۱ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۹
کد خبر: 80843591
نرخ تورم 9 ماهه تركيه به بيش از پنج درصد رسيد

آنكارا - نرخ تورم تركيه در 9 ماه نخست امسال در شاخص قيمت هاي مصرف كننده به 01/5 درصد و در شاخص قيمت هاي توليد كننده به 43/4 درصد رسيد كه در راستاي انتظارات ديده مي شود.

به گزارش ايرنا، موسسه آمار دولتي تركيه مطابق زمانبندي اعلام شده در خصوص داده هاي اقتصادي تركيه، امروز پنجشنبه نرخ تورم اين كشور را در ماه سپتامبر، 9 ماهه اول امسال و يك سال گذشته و ميانگين 12 ماهه منتهي به سپتامبر 2013 اعلام كرد.

اين موسسه عموما نرخ تورم ماه پيش را در سوم هر ماه ميلادي اعلام مي كند.

بر اساس داده هاي اين موسسه نرخ تورم تركيه در شاخص قيمتهاي مصرف كننده و توليد كننده در ماه سپتامبر گذشته به ترتيب به 77/0 و 88/0 درصد، در 9 ماه اول امسال به 01/5 و 43/4 درصد، در يك سال گذشته منتهي به سپتامبر امسال به 88/7 درصد و 23/6 درصد و ميانگين 12 ماهه منتهي به سپتامبر امسال نيز به 32/7 درصد و 58/3 درصد رسيد.

در نظر سنجي شبكه اقتصادي 'سي ان بي سي ئي' تركيه، انتظار بازار از نرخ تورم سپتامبر كمتر از اين ارقام بوده است.

بانك مركزي تركيه نرخ تورم تركيه براي سال جاري ميلادي را در حدود 23/6 و 88/7 درصد پيش بيني كرده است. اين در حالي است كه كارشناسان نرخ تورم 55/7 درصدي براي امسال تركيه پيش بيني مي كنند.

موسسه آمار دولتي تركيه با اساس قراردادن نرخ شاخص مصرف كننده در سال 2003 ميلادي برابر 100 واحد، نرخ تورم اين كشور را محاسبه مي كند.

اين موسسه براي محاسبه شاخص قيمت مصرف كننده، هر ماه در 27 هزار نقطه تغييرات قيمت در 449 كالا و خدمات مختلف را دنبال مي كند. سپس اين كالا و خدمات را نسبت به سنگيني آنها در اقتصاد رده بندي كرده و در كل تركيه، ميانگين مصرف هر گروه درآمدي را مشخص و سپس ميزان افزايش قيمتها را تعيين مي كند.

در محاسبه شاخص توليد كننده نيز تغييرات قيمت در 768 ماده بررسي مي شود.

خاورم/2011**230**1479