۴ مهر ۱۳۹۲، ۲۰:۴۱
کد خبر: 80833829
T T
۰ نفر
پرداخت زكات ، افراد محروم جامعه را بي نياز مي كند

كاشمر - فرماندار خليل آباد گفت: در صورتي كه مردم نسبت به پرداخت زكات اقدام كنند ، ديگر فرد نيازمندي در جامعه وجود نخواهد داشت .

به گزارش ايرنا ، علي‌ اصغر مرادزاده امروز در جلسه ستاد زكات شهرستان خليل آباد با تإكيد بر اينكه زكات به عنوان يك تكليف الهي بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد، افزود: آنچه كه يك فرد مسلمان بايد به آن توجه كند بحث زكات است.

وي اظهارداشت : كشاورزان ، دامداران و همه كساني كه زكات اموال بر آنها واجب است بايد با پرداخت آن به عمران و آباداني منطقه و نيازمندان و مستمندان كمك نمايند.

فرماندار خليل آباد افزود: زكات از مصاديق بارز صدقات است كه به عنوان پشتوانه مالي برنامه هاي اجتماعي، در اصلاح ساختار جامعه و تطهير زندگي، تزكيه نفوس و تأليف قلوب مردم، نقش به سزايي دارد و لذا براي احياي اين فريضه الهي نياز به كار فرهنگي است.

شهرستان خليل‌آباد بيش از 50 هزار نفر جمعيت دارد كه 80 درصد مردم آن به كشاورزي مشغول هستند.

7497 /659